Få tilgang til andres skatteforhold

Du kan få tilgang til andres skatteforhold, slik at du kan hjelpe med blant annet skattekort, skattemelding og skatteoppgjør.

Når personen kan gi tilgang selv

Personene du skal hjelpe med skatten, kan selv gi deg tilgang. Dette gjelder både når du som privatperson skal ha tilgang, eller når du som er regnskapsfører, revisor eller rådgiver trenger tilgang til dine klienters skatteforhold.

Du kan be de om å følge denne oppskriften:

Når personen ikke kan gi tilgang selv

I noen tilfeller kan ikke personen du skal hjelpe gi deg tilgang, for eksempel fordi hen ikke er elektronisk bruker eller ikke får det til selv.

Hva du må gjøre, avhenger av om du må legge frem skriftlig fullmakt eller ikke.

Velg det som gjelder deg:

Profesjonelle aktører som kan representere en klient uten å legge frem skriftlig fullmakt, kan sende egenerklæring for å få tilgang til sine klienters skatteforhold.

Dette gjelder hovedsakelig advokater, revisorer og autoriserte regnskapsførere.

 

Du må legge ved skriftlig fullmakt fra den du søker om tilgang for, og kopi av gyldig legitimasjon for personen.

 

Hvis du er verge for området «skatt», vil du få automatisk tilgang til personens skatteforhold. Du kan velge å representere den du er verge for når du logger inn på Min skatt.

Du skal ikke sende inn dokumentasjon til Skatteetaten. Statens sivilrettsforvaltning overfører de nødvendige opplysningene til Skatteetaten.

Hvis du har fremtidsfullmakt, må du kontakte oss for å få tilsendt skattemelding eller skatteoppgjør.