Flytte fra Norge

Skal du flytte fra Norge til et land utenfor Norden for minst 6 måneder, må du melde fra til Skatteetaten før du reiser fra Norge. Du må melde fra før du reiser, tidligst 14 dager før. Det er Skatteetaten som avgjør om du skal registreres som utflyttet fra Norge. 

Flytting til land i Norden

Skal du flytte til et nordisk land, skal du kun melde innflytting i det landet du flytter til. Du vil da automatisk bli registrert utflyttet i Norge.

Slik melder du utflytting

Du kan melde utflytting på to måter:

  • Du kan levere flyttemeldingen elektronisk. Du kan da laste ned skjemaet som du finner nedenfor, fylle det ut, lagre det, og laste det opp i Altinn. Alternativt kan du skrive en melding med de nødvendige opplysningene.
  • Du kan sende oss utflyttingsmeldingen på papir. Du må da laste ned, fylle ut og sende oss melding om flytting fra Norge i posten. Du må huske å legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er id-kort som inneholder fødselsdato, navn, signatur og bilde. Du bør imidlertid ikke sende oss kopi av bankkortet ditt, fordi det inneholder sensitiv informasjon.

    Send skjemaet til hvilket som helst skattekontor.

Bekreftelse

Du får et brev når utflyttingsmeldingen er behandlet. Brevet sendes til den nye adressen din i utlandet.

Dersom meldingen godkjennes, blir adressen du har meldt flytting til registrert som din postadresse i Folkeregisteret. Hvis du senere får ny adresse i utlandet, må du selv melde fra til skattekontoret om dette.

Dersom meldingen ikke blir godkjent, endrer vi ikke din registrerte bosteds- eller postadresse i Folkeregisteret. Ønsker du å motta posten din til utlandet, må du selv gi beskjed til skattekontoret om at du ønsker en annen adresse registrert som din postadresse i Folkeregisteret.

Les mer om postadresse og hvordan du melder endring.

Om du ikke lenger har lovlig opphold i Norge blir du registrert utflyttet

Dersom din oppholdstillatelse i Norge utløper, blir du automatisk registrert som utflyttet fra Norge. Dette gjelder ikke dersom du har EØS-registreringsbevis.

Du blir ikke automatisk vurdert som skattemessig utflyttet fra Norge (emigrert)

Vær oppmerksom på at selv om du blir registrert som utflyttet fra Norge i Folkeregisteret, må du vise for skattemyndighetene at du er skattemessig utflyttet fra Norge.

I Skatteetaten kommuniserer vi elektronisk med våre brukere. Det er mange fordeler med å bli elektronisk bruker.

Slik blir du elektronisk bruker

footer/desktop/standard