Slik får du skattekort

Alle utenlandske arbeidstakere som arbeider i Norge, må ha skattekort. Her finner du informasjon om hva du må gjøre for å få et skattekort.

Hva skal du gjøre?

Hvis du har norsk arbeidsgiver, kan du få skattekort på to måter:

1. Du kan be arbeidsgiver søke om skattekort på dine vegne

2. Du kan søke om skattekort for utenlandsk borger

Hvis du har fødselsnummer/d-nummer og elektronisk ID, kan du søke elektronisk. Hvis du ikke har dette, må du levere papirsøknad.

De fleste utenlandske arbeidstakere må gjennomføre en ID-kontroll før de får skattekort – se mer informasjon om dette lenger nede i teksten. Etter ID-kontroll vil du motta en skattetrekksmelding med informasjon om hvilket skattekort du har. Du behøver ikke å levere dette til arbeidsgiveren din. Arbeidsgiveren din henter skattekortet ditt fra Skatteetaten elektronisk ved å bruke det norske identitetsnummeret ditt.

Hvis du har utenlandsk arbeidsgiver, får du skattekort ved at arbeidsgiveren din rapporterer arbeidsforholdet ditt til Skatteetaten.

Etter at vi har fått melding om arbeidsforholdet og du eventuelt har vært på ID-kontroll vil du motta en skattetrekksmelding med informasjon om hvilket skattekort du har. Du behøver ikke å levere dette til arbeidsgiveren din. Arbeidsgiveren din henter skattekortet ditt fra Skatteetaten elektronisk ved å bruke det norske identitetsnummeret ditt.

Du skal ha et skattekort selv om du mener at du ikke er skattepliktig til Norge. Du må derfor være sikker på at arbeidsgiveren din trekker skatt fra lønnen din.

Hvis det er sannsynlig at inntekten din i Norge ikke er skattepliktig, kan arbeidsgiveren din søke om ikke å trekke skatt fra lønnen din. Hvis arbeidsgiveren din ikke får fritak for å trekke skatt fra lønnen din, skal arbeidsgiveren din trekke skatt selv om du mener at du ikke er skattepliktig til Norge.

Du må være ID-kontrollert og ha norsk identitetsnummer

Det er et vilkår for å få skattekort at Skatteetaten har kontrollert din identitet, og at du har et norsk identitetsnummer.

Er du utenlandsk statsborger uten norsk identitetsnummer? Hvis Skatteetaten vurderer at du oppfyller vilkårene for å få et skattekort, vil du også få tildelt et norsk identitetsnummer.

Dersom du ikke har gjennomført en ID-kontroll knyttet til innflytting til Norge, må møte opp på ett av skattekontorene som utfører ID-kontroll første gang du søker om skattekort.

OBS! Har du et norsk identitetsnummer (d-nummer eller fødselsnummer), må du si fra om det når du søker om skattekort.

1. Søknadsskjema

Du må levere søknadsskjema RF-1209 (du finner papirversjon nederst på siden). Skjemaet kan du laste ned og skrive ut i forkant. Dersom arbeidsgiveren din har søkt elektronisk på dine vegne, trenger du ikke levere dette skjemaet.

2. Legitimasjon til ID-kontroll

Hvilke krav som stilles til din legitimasjon avhenger av statsborgerskapet ditt og oppholdsgrunnlaget i Norge. Les mer om ID-kontroll

3. Dokumentasjon på lovlig opphold i Norge

Hvis du er statsborger i et land utenfor EU/EØS/EFTA, må du legge fram oppholdskort som viser at du har oppholdstillatelse med rett til å arbeide I Norge.

4. Dokumentasjon på at du har behov for skattekort

Dette kan for eksempel være arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud. Ved tilknytning til et vikarbyrå eller lignende må du ha oppdragsbekreftelse.

Hvis du har et norsk fødselsnummer og er bosatt i Norge, må du som regel kun søke om skattekort første gang du trenger det. Deretter får du skattekort automatisk i midten av desember hvert år. Har du norsk fødselsnummer, men ikke er bosatt i Norge, må du som regel søke om skattekort hver gang du kommer til Norge for å jobbe.

Hvis du har d-nummer fra før, må du søke om nytt skattekort for hvert kalenderår. Har du et d-nummer som er aktivt og har tidligere møtt opp på skattekontoret for identitets- og legitimasjonskontroll, trenger du ikke møte til ny ID-kontroll for å få skattekort. Da kan du sende eller levere søknad om skattekort for utenlandske borgere til skattekontoret. Hvis du kommer tilbake til Norge for å arbeide og du ikke har betalt skatt i Norge de to siste årene, må du møte opp på skattekontoret for ny ID-kontroll.

Disse personene er unntatt fra oppmøteplikten til ID-kontroll:

  • Utenlandske styremedlemmer i norske selskaper som er begrenset skattepliktige til Norge
  • Personer som mottar lønn fra den norske stat for arbeid utført i utlandet og som er begrenset skattepliktige til Norge
  • Personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge og som er begrenset skattepliktige til Norge
  • Utenlandske statsborgere som bare arbeider på norsk kontinentalsokkel
  • Sjøfolk som arbeider på NIS/NOR fartøy og som er skattemessig bosatt i utlandet
  • Personer som har møtt til ID-kontroll tidligere og som har aktivt d-nummer.
  • Personer som har innflyttet til Norge etter 8. februar 2019 på regelverket for tredjelandsborgere og fått tildelt et fødsels- eller d-nummer.

Personer som er i en situasjon der det kan være svært vanskelig å møte opp på et skattekontoret og legitimere seg for å søke om skattekort, kan søke om unntak fra oppmøteplikten. For å få fritak må det sendes skriftlig søknad til skattekontoret med bekreftet kopi av pass/gyldig ID-dokument, kopi arbeidskontrakt med opplysninger om varighet og oppholdets karakter, utfylt skjema Søknad om skattekort for utenlandske borgere (du finner papirversjon nederst på siden) og en begrunnelse for hvorfor det vil være svært vanskelig å møte på ID-kontroll.

Hva skjer om du ikke har et skattekort?

Hvis du ikke har et skattekort, skal arbeidsgiveren din trekke 50 prosent av inntekten din. For januar måned kan arbeidsgiveren din benytte skattekortet ditt fra året før. Arbeidsgiveren din betaler inn skattetrekket for deg til skattemyndighetene. Dersom det blir innbetalt for mye skattetrekk, får du overskuddsbeløpet tilbake når du har fått skatteoppgjøret ditt.

Har du flere arbeidsgivere?

For personer som kommer inn under ordningen kildeskatt på lønn trekkes det en fast prosentsats både hos hovedarbeidsgiver og biarbeidsgiver.

For deg som ikke kommer inn under ordningen kildeskatt på lønn, har tabellkort og har flere enn én arbeidsgiver, er det viktig at du gjør disse oppmerksomme på hvem som er hovedarbeidsgiver (der du tjener mest) og hvem som er biarbeidsgiver(e). Slik sikrer du riktig skattetrekk.

Vær oppmerksom på at det gjelder egne regler dersom:

Selvstendig næringsdrivende

Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak), er deltaker i ansvarlig selskap, eller har andre inntekter eller formue som ikke er trekkpliktig, skal du betale forskuddsskatt.

Trenger du hjelp?

På chat kan vi ikke gi status i pågående saker.

Vi lagrer samtalen din i opptil ett år for å kunne gjenfinne samtalen og forbedre oss.

Av hensyn til din egen sikkerhet ber vi deg om å ikke skrive sensitive opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og helseopplysninger.

Vil du være anonym kan du velge å ikke oppgi navn og e-postadresse.