Slik fungerer identitetsnummer i Norge

Her får du vite hvordan identitetsnummer tildeles og hva de gir deg av rettigheter og plikter.

Kort om identitetsnummer

I Norge bruker vi identitetsnummer for å identifisere personer som har en tilknytning til landet. En rekke offentlige og private virksomheter krever at du har et norsk identitetsnummer for å få tilgang til deres tjenester. Du må for eksempel ha et norsk identitetsnummer for å åpne en bankkonto. Det finnes to typer identitetsnummer: fødselsnummer og d-nummer.

 • Et fødselsnummer består av elleve sifre, hvor de seks første sifrene viser fødselsdato. Både norske og utenlandske statsborgere kan få et fødselsnummer. Alle barn som blir født i Norge, og norske barn i utlandet som skal ha norsk pass, får et fødselsnummer. Hvis du skal bo i Norge i minst 6 måneder eller mer varig, får du et fødselsnummer. 
 • Et d-nummer består også av elleve sifre. Det er kun utenlandske statsborgere som får d-nummer.

Les mer om de to typene identitetsnummer:

Disse kan få identitetsnummer

Du kan ikke søke om å få et d-nummer eller et fødselsnummer. Det er folkeregisterregelverket som bestemmer hvem som kan tildeles et norsk identitetsnummer, og tildelingen skjer som en konsekvens av at man oppfyller vilkårene i regelverket.

Du kan få et identitetsnummer hvis 

 • du skal bo i Norge og registreres som bosatt i Norge i Folkeregisteret 
 • du får skattekort 
 • du skal åpne en bankkonto  
 • du søker om beskyttelse i Norge  
 • du skal registreres som rolleinnehaver i Foretaksregisteret 

Hvis du skal bo i Norge i minst seks måneder eller mer varig, får du et fødselsnummer. Alle barn som blir født i Norge, og norske barn i utlandet som skal ha norsk pass, får også et fødselsnummer.

Hvis du ikke oppfyller vilkårene for å få et fødselsnummer, kan du få et d-nummer. Når du er i kontakt med en virksomhet eller myndighet for å få en tjeneste eller gjennomføre en oppgave, kan det hende at de har behov for at du har et norsk identitetsnummer. Om du ikke har et fødselsnummer, kan noen virksomheter og myndigheter bestille et d-nummer til deg. Skatteetaten bestiller for eksempel et d-nummer til deg hvis du skal ha et skattekort og ikke har et norsk identitetsnummer fra før. Virksomheten eller myndigheten som bestille et d-nummer til deg bestemmer om du må møte til ID-kontroll hos Skatteetaten.

Rettigheter og plikter du får med identitetsnummer

Hvordan du er registrert i Folkeregisteret, kan påvirke dine rettigheter og plikter i Norge. Hvilke rettigheter og plikter du har i Norge, kan avhenge av:

 • Om du har d-nummer eller fødselsnummer
 • Hvilken status du er registrert med i Folkeregisteret (for eksempel bosatt i Norge eller utflyttet)
 • Om du er id-kontrollert eller ikke

Noen digitale tjenester i Norge krever at du har et fødselsnummer. Med et d-nummer vil du imidlertid ha adgang til å benytte mange digitale tjenester i Norge, for eksempel lage en elektronisk ID.

Din status i Folkeregisteret skal gjenspeile blant annet om du bor i Norge eller ikke. Hvis du flytter til Norge, skal du melde flytting. Hvis din melding om flytting til Norge blir godkjent, får du tildelt et fødselsnummer. Det betyr også at du får status «bosatt» i Folkeregisteret.

Disse bruker opplysningene i Folkeregisteret

En rekke offentlige og private virksomheter tar beslutninger basert på eller påvirket av de opplysningene som er registrert i Folkeregisteret.

Opplysningene blir brukt av blant andre:  

 • Skattemyndighetene 
 • Valgmyndighetene 
 • NAV 
 • Utlendingsdirektoratet (UDI) 
 • Lånekassen 
 • Statens vegvesen 
 • Statistisk sentralbyrå (SSB) 
 • Banker og forsikringsselskaper 
 • Arbeidsgivere 
 • Private organisasjoner og personer 

Skatteplikt i Norge

Vær oppmerksom på at det å være registrert som bosatt i Norge i Folkeregisteret, er noe annet enn å bli vurdert som skattemessig bosatt i Norge.