Pressemelding

Personer fra Oslo meldte fra om 370 millioner i skjulte verdier

  • Publisert:

I 2020 tok totalt 212 personer kontakt med Skatteetaten for å rapportere inn uoppførte inntekter og formuer gjennom ordningen frivillig retting.

Gjennom ordningen med frivillig retting kan du i ettertid melde fra om formue og inntekt som du ikke har oppgitt til Skatteetaten. De som får godkjent frivillig retting må betale skatten de skylder pluss renter, men slipper straff i form av tilleggsskatt og mulig politianmeldelse.

I løpet av 2020 ble det ferdigbehandlet 304 saker som resulterte i en økning av skattbare inntekter på 164 millioner kroner og formuer på 4,1 milliarder kroner. I 2020 kom det inn 212 nye saker. I Oslo resulterte 84 ferdigbehandlede saker i en økning i skattbare inntekter på 24 millioner kroner og formuer på 346 millioner kroner.

­– Størstedelen av sakene handler om økonomiske forhold i utlandet. At vi får mer informasjon fra andre land gjør det vanskeligere å skjule verdier i utlandet, sier divisjonsdirektør i Skatteetaten, Marta Johanne Gjengedal.

For å få godkjent frivillig retting må du gi opplysninger til Skatteetaten på eget initiativ med en fullstendig oversikt over alle verdier du eier. Du kankke melde fra etter at kontrolltiltak er iverksatt eller varslet om.

Skal føres i skattemeldingen

Over tid har det vært en endring i hvem som ber om frivillig retting. Tidligere har mange gjort det på grunn av risikoen for å bli oppdaget, at man har et ønske om å ta verdiene tilbake til Norge, eller fordi man ønsker å gjøre opp for seg slik at arvingene skal slippe å ta seg av problemet.

– Nå ser vi at det varierer mer hvem som ber om frivillig retting. Det kan være hvem som helst, men vi ser at det i større grad handler om at mange ikke kjenner til regelverket og melder fra når de oppdager at verdiene ikke bare er skattepliktige i det landet man har eiendom eller konto, sier Gjengedal.

Alle inntekter og formuer, som for eksempel bankinnskudd, eiendom og aksjeutbytte i andre land, skal opplyses om i skattemeldingen hvert år. Det betyr ikke at du risikerer å bli skattlagt dobbelt opp.

– Du har plikt til å opplyse om alle inntekter og formuer du har i alle land. Har du blitt skattlagt i utlandet, vil norsk skattelov og skatteavtaler med andre land sørge for at du ikke betaler skatten dobbelt opp, sier Gjengedal.

Større sjanse for at inntekter og formuer blir oppdaget

Siden 2007 har nesten 4000 personer kontaktet Skatteetaten for å ordne opp i skjulte økonomiske forhold. Totalsummen på innmeldte summer i forbindelse med frivillig retting er nå på over 80 milliarder kroner i formue og cirka tre milliarder i inntekt.

– At vi i 2017 innførte automatisk utveksling av opplysninger mellom skattemyndigheter i flere ulike land, og stor medieoppmerksomhet rundt lekkasjer som Panama Papers, førte nok til at ekstra mange rapporterte inn saker i 2017 og 2018, sier Gjengedal.

Les mer om frivillig retting på Skatteetatens nettsider

År

Antall nye saker

Antall ferdig-behandlede saker

Sum fastsatt formue (akkumulert på endringer inntil 10 år)*

Sum fastsatt inntekt (akkumulert på endringer inntil 10 år)*

2020

212

304

 

4,1 milliarder

 

164 millioner

 

2019

394

309

2,4 milliarder

 

71 millioner

 

2018

591

875

6,1 milliarder

268 millioner

 

2017

924

677

8,7 milliarder

279 millioner

 

2016

515

428

13,7 milliarder

362 millioner

 

2015

384

254

7,8 milliarder

189 millioner

 

2014

295

226

6,5 milliarder

281 millioner

 

2013

229

203

7,9 milliarder

273 millioner

 

2012

115

125

7,2 milliarder

478 millioner

 

2011

131

306

9,6 milliarder

544 millioner

2007 -2010

 

236

11,6 milliarder

288 millioner


* Dette er akkumulerte tall for opptil 10 år. Dersom du har hatt 1 million kroner på konto i mange år, blir det utregnet skatt av formuen i opptil 10 år tilbake, så vedtaket kan bli at det blir regnet skatt av en formue på 10 millioner kroner. Det blir regnet renter på skatten som skulle vært betalt, men du får ikke tilleggsskatt.

Fylkesfordeling 2020:

Fylke

Antall ferdigbehandlede saker

Sum fastsatt formue (akkumulert på endringer inntil 10 år)*

Sum fastsatt inntekt (akkumulert på endringer inntil 10 år)*

Agder

15

73 millioner

4,9 millioner

Innlandet

10

24,5 millioner

690.000

Møre og Romsdal

12

59,9 millioner

435.000

Nordland

13

5 millioner

41.000

Oslo

84

346 millioner

24,4 millioner

Rogaland

24

76,7 millioner

4,7 millioner

Troms og Finnmark

Under 10 saker

 

 

Trøndelag

21

53,8 millioner

766.000

Vestfold og Telemark

31

32,9 millioner

1,6 millioner

Vestland

18

70,9 millioner

8 millioner

Viken

73

3,4 milliarder

119 millioner