Pressemelding

Flere får igjen mer på skatten

  • Publisert:
Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatteetaten har nå sendt ut de siste skattemeldingene for 2022 og i år er det uvanlig mange som har store beløp til gode.

Divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal
Divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal minner om at skattemeldingen bør sjekkes selv om den er forhåndsutfylt.

2,9 millioner personer ligger an til å få igjen nær 45 milliarder kroner. – Vi har sjelden eller aldri før sett så store tall for skatt til gode, sier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

Siden 14. mars er det sendt ut mer enn 5,2 millioner skattemeldinger. Foreløpige tall viser at de som har penger til gode hos Skatteetaten i gjennomsnitt vil få 15.200 kroner utbetalt.  Det er til sammen 44,8 milliarder kroner, og er nesten 15 milliarder kroner mer enn totalsummen på samme tid i fjor.

Men selv om man får penger tilbake er det viktig å sjekke om alle opplysningene i skattemeldingen stemmer, minner Marta Johanne Gjengedal om. – Det er alltid viktig å sjekke skattemeldingen. Det kan være feil eller manglende opplysninger. Du kan ha krav på fradrag som ikke er forhåndsutfylt av oss, sier hun. Skatteetatens fradragsveileder finner du her.

Pass på reisefradraget
Hun vil spesielt oppfordre til å sjekke om du har krav på reisefradrag, siden dette ikke er forhåndsutfylt.

– Det er mange som har begynt å få normale hverdager igjen etter pandemien, og derfor reiser til og fra jobb. I tillegg har sannsynligvis flere krav på reisefradrag, fordi bunnbeløpet er redusert, forteller Gjengedal.

Til hjelp for å beregne reisefradraget har Skatteetaten laget en reisefradragskalkulator som du finner her.

En viktig årsak til at mange nå får penger igjen på skatten, er at rentenivået økte i løpet av 2022. Det har ført til at personer med gjeld får høyere rentefradrag.

Motsatt vil personer med bankinnskudd få høyere kapitalinntekter og høyere skatt når renten stiger.

Restskatt skal betales i høst
Omtrent 900 000 ser ut til å få restskatt på til sammen 27 milliarder kroner. I snitt må de betale 29.800 kroner, noe som er langt lavere enn året før, men noe høyere enn normalt de siste årene.  

– Betaler du restskatten før 31. mai slipper du å betale renter. Hvis ikke vil du få tilsendt faktura i høst. Hvis restskatten din er over 1000 kroner, vil beløpet deles på to fakturaer, sier Marta Johanne Gjengedal.

Hvis du får skatteoppgjøret først til høsten, skal restskatten betales tre uker etter at du får skatteoppgjøret.

Fristen

Leveringsfristen er som før: 30. april for lønnstakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende.

 

 

Kommuneoversikt
Skatteetaten har også kommuneoversikt som viser hvor mange som får restskatt og penger til gode. (Se lenke under.)

 

Til gode

 

 

 

År

Antall

Til gode snitt

Sum til gode

2022

2 900 000

15 200

44 800 000 000

2021

2 700 000

10 900

30 000 000 000

2020

2 700 000

12 000

32 400 000 000

2019

2 800 000

11 900

33 700 000 000

2018

2 900 000

11 800

34 200 000 000

 

 

 

 

Restskatt

 

 

 

År

Antall

Restskatt snitt

Sum restskatt

2022

900 000

29 800

27 000 000 000

2021

1 000 000

43 500

44 100 000 000

2020

1 000 000

24 200

24 300 000 000

2019

822 000

25 000

20 500 000 000

2018

800 000

25 900

20 700 000 000

 

 

                              

 

 

 

Vedlegg