Pressemelding

Flere foretak kan søke om tilskudd fra kompensasjonsordningen

  • Publisert:
Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Foretak med betydelig omsetningsfall i april kan nå søke om tilskudd fra kompensasjonsordningen. Det kommer samtidig noen justeringer av ordningen.

For en måned siden åpnet nettportalen for kompensasjonsordningen for næringslivet under navnet kompensasjonsordning.no. Frem til nå har ordningen behandlet søknader om tilskudd for kompensasjon av omsetningsfall i mars. I helgen åpnet ordningen for søknader for april.

–  Vi har behandlet nærmere 30.000 søknader for mars, og nå står april for tur. Saksbehandlingen av søknadene starter i dag. Søknadsfristen for mars, april og mai er 30. juni, forteller skattedirektør Hans Christian Holte.

Forskriften for ordningen justeres, slik at enda flere skal kunne få tilskudd.

–  Det kommer noen endringer i søknadskjemaet og forskriften for kompensasjonsordningen. Det er derfor flere forhold foretakene selv må finne ut av før de sender søknaden for april. Bruk tid på å sjekke kriterier, snakk gjerne med en regnskapsfører dersom det er behov for hjelp eller benytt deg av informasjonen som er tilgjengelig på kompensasjonsordning.no, sier Holte.

Dette er noen av de viktigste endringene i søknadsskjemaet for april:

  • For å motta tilskudd for april må omsetningsfallet ha vært minst 30 prosent.
  • Egenandelen for foretak som søker for april er redusert fra 10.000 til 5.000 kroner.
  • Konsern må utpeke et foretak som er skal opplyse om konsernets eierstruktur.
  • Konsernbegrepet som legges til grunn for søknadene i april og mai er utvidet.
  • Foretak med underskudd i 2019, og som har forbedret underskuddsposisjonen sin i 2020, kan i april-søknaden legge inn omsetningstallene for januar og februar 2020, slik at disse legges til grunn for beregning av tilskuddet.
  • Foretak som av hensyn til dyrevelferd må opprettholde en viss bemanning, kan regne nødvendige kostnader til dyrefôrog veterinær som faste, uunngåelige kostnader.

Fullstendig informasjon om alle endringer er tilgjengelig på kompensasjonsordning.no.

Skatteetaten, som har ansvaret med å forvalte kompensasjonsordningen, gjennomfører kontroller både før og etter utbetaling. I tillegg samarbeider Skatteetaten med Økokrim og bankene, og får viktige innspill fra andre offentlige etater som politiet, NAV, Tolletaten, Arbeidstilsynet, herunder innspill fra de sju A-krimsentrene, som er et tverretatlig samarbeid mellom Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV. Også tips fra publikum er viktig.

Siden åpningen har i underkant av 30.000 foretak søkt om støtte, og det er hittil utbetalt nærmere én milliard kroner. Over 20.000 foretak har fått innvilget støtte mens ca. 8.500 har fått avslag.

Opplysninger om foretak som har fått tilskudd blir offentliggjort i en egen innsynsløsning på Skatteetatens nettsider. For april og mai vil innsynsløsningen bli utvidet med opplysninger om foretakets omsetning i januar og februar for 2019 og tilsvarende periode i 2020.