Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Nyhet

Flypassasjeravgiften foreslås opphevet for perioden 1. januar 2020 tom. 31. oktober 2020

  • Publisert:
  • Oppdatert: 13.03.2020

Regjeringen har idag lagt fram forslag for Stortinget om å oppheve flypassasjeravgiften for flyginger i perioden januar til og med oktober 2020.

Dette er en del av tiltakspakken for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Etter forslaget vil avgiftsplikten gjeninnføres fra 1. november 2020.

Forslaget innebærer at flypassasjeravgift som allerede er innbetalt for perioden, skal tilbakebetales til flyselskapene eller deres representanter. Det legges opp til en enkel måte å gjennomføre dette på, og alle registrerte flyselskap eller deres representanter vil få praktisk informasjon om gjennomføring tilsendt direkte fra skatteetaten. Videre vil praktisk informasjon om gjennomføring bli publisert på skatteetaten.no/flypassasjeravgift.