Flypassasjeravgift

Det er avgift på flyging av passasjerer fra norske lufthavner.

Flypassasjeravgiften gjeninnføres 1. januar 2022

Som en del av budsjettforliket på Stortinget om statsbudsjettet for 2022 er det vedtatt at flypassasjeravgiften gjeninnføres fra 1. januar. Regjeringen vil imidlertid foreslå for Stortinget at avgiften midlertidig skal oppheves fra 1. januar til 1. juli 2022. Forslaget vil få tilbakevirkning. Det vil si at flyselskapene ikke trenger å innbetale avgift lagt på reiser som er utført fram til Stortingets vedtak. Dette vil regjeringen komme tilbake til mot slutten av januar.

Les mer om at flypassasjeravgiften gjeninnføres fra 1. januar 2022.

Sats for 2022

Det er to satser avhengig av sluttdestinasjon: en lav sats for reiser med sluttdestinasjon i Europa, og en høy sats for reiser til andre sluttdestinasjoner.

Lav sats
Reiser med sluttdestinasjon i Europa
80 kroner per passasjer
Høy sats
Andre sluttdestinasjoner
214 kroner per passasjer

Flyginger til sluttdestinasjoner i følgende land får lav sats:

 • Albania
 • Andorra
 • Belgia
 • Bosnia-Herzegovina
 • Bulgaria
 • Danmark, med unntak av Grønland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike, med unntak av oversjøiske departementer, territorier og samfunn
 • Hellas
 • Hviterussland
 • Irland
 • Island
 • Italia
 • Kosovo
 • Kroatia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Malta
 • Moldova
 • Monaco
 • Montenegro
 • Nederland
 • Nord-Makedonia
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Romania
 • Russland vest for Uralfjellene
 • San Marino
 • Serbia
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spania
 • Storbritannia
 • Sveits
 • Sverige
 • Tsjekkia
 • Tyskland
 • Ukraina
 • Ungarn
 • Vatikanstaten
 • Østerrike

Flyginger med sluttdestinasjon i øvrige land får høy sats.

For land som står opplistet omfattes også tilhørende geografisk adskilte områder, med mindre annet uttrykkelig fremgår. Dette innebærer for eksempel at flyginger til Gibraltar (Storbritannia), Sicilia (Italia), Mallorca og Kanariøyene (Spania) og Madeira og Azorene (Portugal) omfattes av lav sats. Frankrikes oversjøiske områder omfattes derimot av den høye satsen.

Se satser for tidligere år

Avgiftsplikten omfatter ervervsmessig flyging av passasjerer fra norske lufthavner, unntatt flyginger fra kontinentalsokkelen og lufthavn på Svalbard, Jan Mayen og bilandene. Med "ervervsmessig flyging" menes all flyging unntatt militærflyging og flyging i rednings-, nødhjelps- eller ambulanse­tjeneste.

Avgiftsplikten oppstår når flygingen begynner, og beregnes per passasjer som begynner en avgiftspliktig flyging.

Fritak fra flypassasjeravgift

Det er fritak fra flypassasjeravgift for:

 • flyselskapenes ansatte på tjenestereise,
 • barn under to år,
 • transitt- og transferpassasjerer,
 • NATO

Slik rapporterer du særavgifter

Avgiften rapporteres digitalt via særavgiftsmeldingen.

Registrere virksomheten som avgiftspliktig

Norske virksomheter som utfører flyginger fra norske lufthavner, og representanter for utenlandske virksomheter som utfører flyginger fra norske lufthavner, må registrere seg som avgiftspliktige virksomheter, for innrapportering og betaling av flypassasjeravgift.