Flypassasjeravgift

Det er avgift på flyging av passasjerer fra norske lufthavner.

Om avgiften

Sats for 2024 

Det er to satser avhengig av sluttdestinasjon: en lav sats for reiser med sluttdestinasjon i Europa, og en høy sats for reiser til andre sluttdestinasjoner. 

Lav sats 
Reiser med sluttdestinasjon i Europa 

85 kroner per passasjer 

Høy sats 
Andre sluttdestinasjoner 

332 kroner per passasjer 

Flyginger til sluttdestinasjoner i følgende land får lav sats:

 • Albania
 • Andorra
 • Belgia
 • Bosnia-Herzegovina
 • Bulgaria
 • Danmark, med unntak av Grønland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike, med unntak av oversjøiske departementer, territorier og samfunn
 • Hellas
 • Hviterussland
 • Irland
 • Island
 • Italia
 • Kosovo
 • Kroatia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Malta
 • Moldova
 • Monaco
 • Montenegro
 • Nederland
 • Nord-Makedonia
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Romania
 • Russland vest for Uralfjellene
 • San Marino
 • Serbia
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spania
 • Storbritannia
 • Sveits
 • Sverige
 • Tsjekkia
 • Tyskland
 • Ukraina
 • Ungarn
 • Vatikanstaten
 • Østerrike

Flyginger med sluttdestinasjon i øvrige land får høy sats.

For land som står opplistet omfattes også tilhørende geografisk adskilte områder, med mindre annet uttrykkelig fremgår. Dette innebærer for eksempel at flyginger til Gibraltar (Storbritannia), Sicilia (Italia), Mallorca og Kanariøyene (Spania) og Madeira og Azorene (Portugal) omfattes av lav sats. Frankrikes oversjøiske områder omfattes derimot av den høye satsen.

 

Se satser for tidligere år 

Avgiftsplikten omfatter ervervsmessig flyging av passasjerer fra norske lufthavner, unntatt flyginger fra kontinentalsokkelen og lufthavn på Svalbard, Jan Mayen og bilandene.

Med "ervervsmessig flyging" menes all flyging unntatt militærflyging og flyging i rednings-, nødhjelps- eller ambulanse­tjeneste.

Avgiftsplikten oppstår når flygingen begynner, og beregnes per passasjer som begynner en avgiftspliktig flyging.

 

Det er fritak fra flypassasjeravgift for:

 • flyselskapenes ansatte på tjenestereise
 • barn under to år
 • transitt- og transferpassasjerer
 • NATO

Flypassasjeravgiften var opphevet for 2020, 2021 og første halvdel av 2022. Flyginger som er påbegynt 1. juli 2022 eller senere, er avgiftspliktige.

Rapportere og betale

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

 

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med betalingsinformasjon.

 

Registrering

Norske virksomheter som utfører ervervsmessige flygninger fra norsk lufthavn må registrere seg som avgiftspliktige virksomheter, for innrapportering og betaling av flypassasjeravgift.

Utenlandske virksomheter (som ikke har norsk organisasjonsnummer) som utfører ervervsmessige flygninger fra norsk lufthavn er avgiftspliktige og må registrere seg via norsk representant. Den norske representanten er registreringspliktig for innrapportering og betaling av flypassasjeravgift på vegne av den utenlandske virksomheten.

 

Årsrundskriv og andre rettskilder

Skatteetaten gir ut årlige rundskriv om avgiften. Rundskrivene og andre rettskilder er rettet mot deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon: