Sats for:

Flypassasjeravgift

Det er avgift på flyging av passasjerer fra norske lufthavner.

Les mer om rapportering av flypassasjeravgiften


Flypassasjeravgiften ble lagt om 1. april 2019.

Tidligere var det én sats (84 kroner for 2019) for alle flyvninger. Nå er det to satser avhengig av sluttdestinasjon: en lav sats for reiser med sluttdestinasjon i Europa, og en høy sats for reiser til andre sluttdestinasjoner.

1. april 2019 - 31. desember 2019

Lav sats
Reiser med sluttdestinasjon i Europa
75 kroner per passasjer
Høy sats
Andre sluttdestinasjoner
200 kroner per passasjer

Flyginger til sluttdestinasjoner i følgende land får lav sats:

 • Albania
 • Andorra
 • Belgia
 • Bosnia-Herzegovina
 • Bulgaria
 • Danmark, med unntak av Grønland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike, med unntak av oversjøiske departementer, territorier og samfunn
 • Hellas
 • Hviterussland
 • Irland
 • Island
 • Italia
 • Kosovo
 • Kroatia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Malta
 • Moldova
 • Monaco
 • Montenegro
 • Nederland
 • Nord-Makedonia
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Romania
 • Russland vest for Uralfjellene
 • San Marino
 • Serbia
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spania
 • Storbritannia
 • Sveits
 • Sverige
 • Tsjekkia
 • Tyskland
 • Ukraina
 • Ungarn
 • Vatikanstaten
 • Østerrike

Flyginger med sluttdestinasjon i øvrige land får høy sats.

For land som står opplistet omfattes også tilhørende geografisk adskilte områder, med mindre annet uttrykkelig fremgår. Dette innebærer for eksempel at flyginger til Gibraltar (Storbritannia), Sicilia (Italia), Mallorca og Kanariøyene (Spania) og Madeira og Azorene (Portugal) omfattes av lav sats. Frankrikes oversjøiske områder omfattes derimot av den høye satsen.

 

1. januar 2019 - 31. mars 2019:

Flypassasjeravgift 84 kroner per passasjer