Nyhet

Kompensasjonsordningen: Frist for å sende inn bekreftelse er 31. august

  • Publisert:

31. august er fristen for å sende inn bekreftelser på søknader for foretak som fikk utbetalt støtte for perioden mars-august 2020 i kompensasjonsordningen for næringslivet.

Foretak som ikke leverer bekreftelse innen fristen vil motta krav om tilbakebetaling.

- Bekreftelse må sendes inn av revisor eller autorisert regnskapsfører for alle måneder foretaket har fått tildelt støtte over 15.000 kroner. Hvis revisor eller autorisert regnskapsfører ikke sender inn bekreftelse, vil tildelt støtte bli krevd tilbakebetalt fra foretaket, sier seksjonssjef Gerd Janne Skodje i Skatteetaten.

I veiledningen om bekreftelse av innhold i søknaden kan du lese mer om hvilke opplysninger revisor eller autorisert regnskapsfører skal kontrollere og om prosessen.

Bekreftelse kan kun sendes inn digitalt og bekreftelse som sendes inn på andre måter enn via portalen anses ikke som levert. Det betyr at selv om det er sendt inn bekreftelse i forbindelse med behandling av søknad/klage eller etterkontroll etter kontakt med Skatteetaten, så må revisor eller autorisert regnskapsfører fortsatt sende inn bekreftelse på innholdet i tildelt søknad via portalen for at bekreftelsen skal anses som innsendt.

Skatteetaten hadde ansvaret for kompensasjonsordningen for næringslivet og utbetalte støtte for perioden mars-august 2020. Brønnøysundregistrene har ansvaret for den nye kompensasjonsordningen. Les mer på kompensasjonsordning.no.