Pressemelding

Dette må du vite om kompensasjonsordningen i sommer

  • Publisert:
Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Søknader om tilskudd for juni og juli fra kompensasjonsordningen blir behandlet samlet tidlig i august. Søknadsfrist for perioden mars-mai er 31. juli mens fristen for juni-august er 30. september.

Skatteetaten fortsetter arbeidet med å forvalte kompensasjonsordningen for næringslivet gjennom sommeren, med noe redusert kapasitet i feriemåneden juli. Søknader for juni og juli vil derfor bli behandlet samlet i august.

- Vi åpner opp for å søke for disse to månedene tidlig i august, sier Odd Woxholt, ansvarlig for kompensasjonsordningen i Skatteetaten.

For månedene juni, juli og august er søknadsfristen 30. september. Fristen for mars, april og mai utløper 31. juli. Portalen vil være åpen for endringer/rettinger for allerede innsendte søknader for mars, april og mai også etter 31. juli, men ikke for nye søknader som gjelder disse månedene. Søknadsskjema og mer informasjon finner du på www.kompensasjonsordning.no.

Viktige endringer

Egenandelen på 5 000 kroner ble fjernet fra og med søkeperioden mai. Endringen gjelder fra og med mai og til og med søkeperiodene juni, juli og august. Egenandel for mars og april blir ikke tilbakebetalt.

En annen viktig endring er at kompensasjonsordningen er justert slik at den treffer sesongbedrifter bedre. I kompensasjonsordningen er sesongbedrifter definert som foretak som har omsetning på mer enn 50 prosent fra aktiviteter eller opplevelser som helt eller delvis foregår utendørs. Også virksomheter som er umiddelbart tilknyttet sesongbaserte virksomheter er omfattet av dette, for eksempel restauranten i alpinbakken. Minst 80 prosent av omsetningen må være innenfor en sammenhengende seks måneders periode forrige år for at foretaket skal komme inn under ordningen.

-  Fra og med mai ble beregningsmodellen for kompensasjonsbeløp til sesongbedrifter endret slik at faste, uunngåelige kostnader blir tilpasset med en «sesongfaktor». Sesongfaktoren er omsetningen i samme måned i fjor som støttemåneden, dividert på omsetningen for hele fjoråret, multiplisert med 12, sier Woxholt.

Kompensasjonsordningen for næringslivet trappes gradvis ned fremover ved å redusere kompensasjonsgraden for juni og juli til 70 prosent og til 50 prosent for august. Tilsvarende vil maksimalt støttebeløp per foretak per måned bli redusert fra 80 millioner kroner for mars, april og mai til 70 millioner for juni og juli, og ytterligere til 50 millioner kroner for august.

Kontroller før og etter utbetaling

Skatteetaten gjennomfører kontroller av foretak både før og etter utbetaling av tilskudd. I tillegg samarbeider Skatteetaten med Økokrim og bankene, og får viktige innspill fra andre offentlige etater som politiet, NAV, Tolletaten, Arbeidstilsynet, inkludert innspill fra de sju A-krimsentrene, som er et tverretatlig samarbeid mellom Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV. Også tips fra publikum er viktig.

Opplysninger om foretak som har fått tilskudd offentliggjøres i en egen innsynsløsning på Skatteetatens nettsider.