Nyhet

Midlertidig ordning om betalingsutsettelse opphører 30. juni 2021

  • Publisert:
Viktig informasjon

Denne nyheten er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Fra og med 30. juni er det det ikke lenger mulig å søke om utsettelse av skatter, avgifter og en del andre krav etter den midlertidige ordningen som ble opprettet i forbindelse med Covid-19. Det er imidlertid fortsatt mulig å søke om betalingsutsettelse på ordinære vilkår.

Automatisk avdragsordning

En avdragsordning på 12 månedlige avdrag blir innvilget automatisk for krav som etter den midlertidige ordningen er gitt utsettelse for til 30. juni etter den midlertidige ordningen. Første avdrag forfaller 31. oktober i år. De som omfattes av den midlertidige ordningen kan, om de ønsker, betale tidligere enn det som følger av avdragsordningen.

Les mer om betalingsutsettelse og avdragsordningen

Viktige datoer for krav som forfaller i sommer

Merverdiavgift

Innbetaling av merverdiavgift for 2. termin forfaller 10. juni. Dette er første forfall etter at utsettelsesordningen ble endret for merverdiavgift, og det er dermed ikke mulig å søke om utsettelse for dette kravet. Innfordring skjer etter normale retningslinjer. Skyldner kan søke om utsettelse etter de ordinære reglene.

Skatteetaten sender varsel om at det vil bli gjennomført tvangsinnfordring dersom kravet som forfalt 10. juni ikke blir betalt og det ikke er innvilget utsettelse. Dersom skyldner ikke betaler forfalte krav vil det bli gjennomført utleggsforretning. Hensikten med dette er å sikre kravet gjennom å ta utlegg/pant i skyldners eiendeler der det er mulig. I de fleste tilfeller blir det sendt et varsel før utleggsforretning blir gjennomført.

Arbeidsgiveravgift

Innbetaling av arbeidsgiveravgift for 3. termin forfaller 15. juli. Skyldner kan ikke søke om utsettelse etter den midlertidige ordningen, men det er mulig å søke om utsettelse etter de ordinære reglene.

Som for merverdiavgift med forfall 10. juni, vil krav som ikke betales ved forfall 15. juli bli krevd inn av Skatteetaten etter normale retningslinjer.

Gjelder alle krav

Siste mulighet til å søke om betalingsutsettelser etter den midlertidige ordningen er 30. juni.

Første innbetaling av utsatte beløp skal betales i 12 månedlige avdrag, med første innbetaling 31. oktober i år.