Pressemelding

Nå får du både lån og håndverker-råd av banken 

  • Publisert:

BN Bank og Skatteetaten samarbeider for å få bankkundene til å velge seriøse håndverkere når de skal pusse opp eller bygge på. I prosjektet Tettpå boligkjøper tar BN Bank samfunnsansvar på alvor med en ny og aktiv rolle for et  bærekraftig arbeidsliv.  

Skatteetaten har i flere år dyktiggjort forbrukere i utvalgte kommuner i kjøp av håndverkertjenester. Nå blir BN Bank med på Tettpå-laget. I prosjektet Tettpå boligkjøper samarbeider Skatteetaten og BN Bank om å mobilisere lånekunder i bygge- og oppussingsmodus om kjøp av håndverkertjenester. 

De fleste ønsker å handle riktig, men opplever at det er utfordrende å finne informasjon og verktøy som gir trygghet i valg av håndverkere. Ved å påvirke og dyktiggjøre forbrukerne til å ta informerte valg av håndverkere, skal Tettpå boligkjøper hindre at useriøse får innpass i byggemarkedet.  

Den nye avhendingsloven, som kom i år, stiller strengere krav til dokumentasjon av boligen. Det er derfor viktigere enn noen gang at boligeier er trygg på hvem som utfører arbeid på boligen.  

Bærekraftig arbeidsliv 
- Å skape et bærekraftig arbeidsliv er et felles ansvar for oss alle. Å forebygge arbeidslivskriminalitet er en viktig del av bidraget til å nå bærekraftsmålet. BN Bank er klar på sitt samfunnsansvar og vi har både arbeid for bærekraft og arbeid mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet som en viktig del av vår strategi, sier Endre Jo Reite, direktør privatmarked i BN Bank.  

Samarbeid mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi 
For Skatteetaten er samarbeid et viktig virkemiddel i kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi.   

- God rådgivning i kjøp av håndverkertjenester er et viktig verktøy for å forhindre at useriøse og kriminelle virksomheter får oppdrag. Bankene «eier» viktige tidspunkt i forbrukernes brukerreise ved bygging, rehabilitering og oppussing. De har også forbrukerens oppmerksomhet på et tidlig tidspunkt i prosessene. Dette er spennende for oss, sier avdelingsdirektør Erik Nilsen i Skatteetaten. 

Aktuelt for flere banker 
Finans Norge er samarbeidspartner i Tettpå, og har bidratt med informasjonsmateriale i prosjektet.  - Det er naturlig at også finansnæringen har en aktiv rolle i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet, og vi følger derfor piloten med stor interesse. Tettpå boligkjøper kan være et konsept som flere banker implementerer etter hvert, sier forbrukerpolitisk direktør Gry Nergård i Finans Norge.  

Ser samfunnsansvaret og tar en ny og aktiv rolle   
- Mange private forbrukere vet ikke hvordan de skal finne ut om håndverkeren er seriøs. Noen blir svindlet for store summer og får en kvalitet på arbeidet som ikke holder mål. Det blir selvsagt lagt merke til at BN Bank fører an i seriøsitetsarbeidet og skolerer sine rådgivere til å veilede og mobilisere sine kunder, samt at de krever dokumentasjon for lån til byggeoppdrag. Det er helt nytt at en bank tar en så aktiv rolle i valg av håndverkere. Det er både gledelig og på tide at bankene kommer på banen og er sitt samfunnsansvar bevisst, sier Lars Mamen i Fair Play Bygg Norge. 

 

Fakta om Tettpå boligkjøper 
Tettpå boligkjøper skal koble informasjon og kunnskap om valg av seriøse håndverkere inn i BN banks prosesser, for at banken kan informere, påvirke og kreve dokumentasjon fra kunder, slik at risiko for svart arbeid og arbeidslivkriminalitet reduseres. 

Fakta om Tettpå 
Tettpå er et tiltak mot arbeidslivskriminalitet på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen, eiendomsmeglerbransjen, finansnæringen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Tettpå skal redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen. Dette oppnår vi ved å påvirke og dyktiggjøre forbrukerne til å ta informerte valg når de skal velge håndverkere. I de 22 kommunene Skatteetaten samarbeider med, tar veiledere i Skatteetaten kontakt med boligkjøpere og de som har sendt inn byggemelding, for å veilede dem i kjøp av håndverkertjenester. Tettpå-veilederen inneholder en sjekkliste og mange nyttige tips. Den er tilgjengelig for alle på skatteetaten.no: skatteetaten.no/tettpa/veileder   

Fakta om BN Bank 
BN Bank har røtter tilbake til 1961 og er en spesialistbank innen eiendomsfinansiering, boligfinansiering og kostnadseffektive innskudds- og betalingsløsninger for privatkunder, samt små- og mellomstore bedrifter. BN Bank sin visjon er «Sammen for ei bedre framtid» og er en rettesnor for bankens arbeid innen bærekraft og samfunnsansvar. Den skal bidra til at banken oppnår verdiskapning gjennom en ansvarlig utøvelse av bankdrift som innbyr til tillit fra alle bankens interessenter. 

Kontaktinfo: 

BN Bank: Endre Jo Reite, direktør privatmarked, tlf. 922 29 997, e-post [email protected] 

Skatteetaten: Erik Nilsen, avdelingsdirektør skattekriminalitet, tlf. 945 01 000, [email protected] 

Finans Norge: Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør, tlf. 922 13 640, e-post: [email protected] 

Fair Play Bygg Norge: Lars Mamen, kontaktperson, tlf. 406 08 664, epost  [email protected]