Nyhet

Nå kan du få halv skatt i november

  • Publisert:
Viktig informasjon

Denne nyheten er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatteetaten åpner for at arbeidsgivere og pensjonsutbetalere kan foreta redusert skattetrekk allerede i november i stedet for desember.

Nå kan trekkfritak gjennomføres i månedslønn for siste halvdel av november i stedet for første halvdel av desember, slik mange arbeidsgivere har praktisert i flere år.

– Hensikten med endringene er at redusert trekk skal kunne komme deg som ansatt til gode i god tid før julestria starter. Det er likevel utbetaleren som velger når trekkfritaket skal gjennomføres for sin bedrift, forklarer seksjonssjef i Skatteetaten, Lene Solberg.  

Skatteetaten har bestemt at tilsvarende fleksibilitet skal gjelde ved lønnsbetaling per time, dag eller uke, ved utbetaling hver 14. dag og ved utbetaling av pensjon.

I disse utbetalingene før jul skal det ikke trekkes skatt:

  • Månedslønn: Lønnen for siste halvdel av november eller for første halvdel av desember.
  • Betaling per time, dag eller uke: Lønnen for to uker som utbetales i siste halvdel av november eller for siste uke i november og første uke i desember.
  • Utbetaling hver 14. dag: siste lønnsutbetaling i november eller første utbetaling i desember.
  • Livrente, pensjon, vartpenger, introduksjonsstønad og supplerende stønad til person med kort botid i Norge: Hele utbetalingen for enten november eller desember.