Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Nyhet

Nå kan du få halv skatt i november

  • Publisert:

Skatteetaten åpner for at arbeidsgivere og pensjonsutbetalere kan foreta redusert skattetrekk allerede i november i stedet for desember.

Nå kan trekkfritak gjennomføres i månedslønn for siste halvdel av november i stedet for første halvdel av desember, slik mange arbeidsgivere har praktisert i flere år.

– Hensikten med endringene er at redusert trekk skal kunne komme deg som ansatt til gode i god tid før julestria starter. Det er likevel utbetaleren som velger når trekkfritaket skal gjennomføres for sin bedrift, forklarer seksjonssjef i Skatteetaten, Lene Solberg.  

Skatteetaten har bestemt at tilsvarende fleksibilitet skal gjelde ved lønnsbetaling per time, dag eller uke, ved utbetaling hver 14. dag og ved utbetaling av pensjon.

I disse utbetalingene før jul skal det ikke trekkes skatt:

  • Månedslønn: Lønnen for siste halvdel av november eller for første halvdel av desember.
  • Betaling per time, dag eller uke: Lønnen for to uker som utbetales i siste halvdel av november eller for siste uke i november og første uke i desember.
  • Utbetaling hver 14. dag: siste lønnsutbetaling i november eller første utbetaling i desember.
  • Livrente, pensjon, vartpenger, introduksjonsstønad og supplerende stønad til person med kort botid i Norge: Hele utbetalingen for enten november eller desember.