Nyhet

Næringsdrivende kan søke om forlenget leveringsfrist for skattemeldingen

  • Publisert:

Søker du utsettelse av fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende for 2020, blir leveringsfristen i år automatisk forlenget fra 31. mai til 20. august 2021. Du søker om utsettelse på vanlig måte.

Finansdepartementet har besluttet at næringsdrivende kan søke om forlenget frist for å levere skattemeldingen for formues- og inntektsskatt til 20. august 2021. Dette er på grunn av koronapandemien som har ført til økt arbeidsmengde for regnskapsførere og revisorer.

For å utsette leveringsfristen må du levere søknad om utsettelse på samme måte som tidligere. Søknadsskjema finner du her. Vanligvis er det ikke mulig for næringsdrivende å utsette fristen etter 30. juni. Ordningen i år innebærer en forlengelse av denne utsettelsen til 20. august.

Fristen for å søke om utsettelse er 31. mai.

Har du allerede søkt om utsatt frist, forlenges dette automatisk til 20. august, du trenger ikke å søke på nytt.

Du kan bli ilagt tvangsmulkt

Næringsdrivende som ikke søker om utsatt frist, og som ikke leverer skattemeldingen innen 31. mai, vil bli ilagt tvangsmulkt.  Du vil også få tvangsmulkt hvis du får utsatt frist og leverer skattemeldingen for næringsdrivende etter 20. august.  

Merverdiavgift

Frist for levering av mva-melding, betaling av merverdiavgift for 1. termin og årlig termin for primærnæring er 12. april 2021. For 2. termin er fristen 10. juni 2021. Skatteetaten vil ikke ilegge tvangsmulkt dersom meldingen leveres etter fristen, men det vil påløpe forsinkelsesrenter som normalt for betaling etter frist.  Ved manglende levering av mva-melding for 1. termin, vil Skatteetaten fra mai 2021 iverksette fastsetting av merverdiavgift ved skjønn og eventuell ileggelse av tilleggsskatt.