Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Ny måte å estimere lønns- og pensjonsinntekt i skattekortet for 2019

  • Publisert:
Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatteetaten innfører ny beregningsmåte for å estimere forventet lønn og pensjon. Vi bruker nyere inntektsopplysninger fra 2018 og dette skal føre til riktigere skattetrekk for flere. Enkelte kan likevel få for høyt eller for lavt lønnsbeløp som grunnlag for skattekortet.

Tidligere har Skatteetaten tatt utgangspunkt i siste skatteoppgjør til å estimere forventet lønn og pensjon i skattekortet for et nytt inntektsår. I år har Skatteetaten beregnet forventet lønn og pensjon for 2019 på en ny måte.

- I skattekortet for 2019 har vi valgt å bruke nyere opplysninger fra a-meldingen som arbeidsgiveren og/eller pensjonsutbetaler rapporterer hver måned. Dette er for å få mer riktig skattetrekk og redusere risiko for restskatt, sier Jannicke Valbrek, kundeservicesjef i Skatteetaten.

Skatteetaten har enten brukt enten opplysninger som arbeidsgiver og/eller pensjonsutbetaler har rapportert for oktober 2018, eller opplysninger fra januar til oktober 2018. I skattekortet for 2019 benyttes det som gir høyest inntekt av disse to alternativene.  Hvis du hadde uvanlig høy utbetaling i oktober 2018 kan dette føre til at estimert beløp for lønn eller pensjon for 2019 blir for høyt. Andre med spesielle utbetalingsperioder (for eksempel fiskere) kan også få en unøyaktig estimering.

- Det er alltid viktig å sjekke opplysningene i skattetrekksmeldingen og endre hvis du ser noe som ikke kommer til å stemme i 2019. Hvis din inntekt er satt for høyt eller for lavt kan du endre dette selv på skatteetaten.no, sier Valbrek.

Det er særlig viktig at de med prosentkort sjekker opplysningene og endrer ved behov. Dette gjøres på skatteetaten.no/endre. Lønnstakere og pensjonister med tabellkort vil få riktig skattetrekk selv om stipulert lønn er for høy i skattekortet. 

Du kan se hva som arbeidsgiver eller pensjonsutbetaler har  rapportert om deg i a-meldingen i innsynstjenesten Mine inntekter og arbeidsforhold.