Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Nyhet

Regjeringens tiltakspakker

  • Publisert:
  • Oppdatert: 19.03.2020

Regjeringens tiltakspakker betyr endringer i både satser, avgifter og frister:

Flypassasjeravgiften oppheves

Flypassasjeravgift oppheves for perioden fra og med 1. januar 2020 tom. 31. oktober 2020. Avgift som allerede er innbetalt for perioden, skal tilbakebetales til flyselskapene eller deres representanter. De som er berørt vil bli kontaktet med informasjon om hva de skal gjøre. Les mer om saken på: skatteetaten.no/flypassasjeravgift..

Tilbakeføring av underskudd mot beskattet overskudd

Selskaper får en midlertidig mulighet til å tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av selskaps­underskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. I dag må slike under­skudd fremføres og trekkes fra mot fremtidige overskudd. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

Utsatt formuesskatt

Det er foreslått at personlige eiere skal få mulighet til å benytte en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Ordningen gjelder personlige skatt­ytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020. Skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021. Videre er det foreslått at personlige eiere kan søke om fritak for betaling av forskuddstrekk og forskuddsskatt i 2020 knyttet til slik virksomhetsformue. Dette vil gi umiddelbar likviditetshjelp til eiere av bedrifter som oppfyller nærmere bestemte kriterier.

Endring i frister:

  • Innbetaling av merverdiavgiften for 1. termin 14. april og forskuddsskatt for selskaper, andre termin 15. april: Fristene vil bli utsatt, eller det vil bli gitt adgang til senere innbetalinger. Det vil bli gitt nærmere informasjon om dette.
  • Utsatt frist for innbetaling av forskuddsskatt, første termin utsatt fra 16. mars til 1. mai. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.
  • Finansdepartementet vurderer muligheten for en midlertidig utsettelse av innbetalinger av arbeidsgiveravgift. Neste forfall for innbetaling av arbeidsgiveravgiften er for 2. termin, 15. mai

Endring i satser:

  • Sats for lav merverdiavgift endres fra 12 prosent til 8 prosent.

Gjelder for persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. Ordningen er midlertidig.