Pressemelding

Unngå feil i skattemeldingen: Her er årets viktigste sjekkliste for deg med aksjer

 • Publisert:

2020 ble året rekordmange tok steget ut i aksjemarkedet. Enten du er ny aksjeeier eller har vært det lenge, her får du tipsene til hva du bør sjekke i årets aksjeoppgave og skattemelding.

Alle som eier aksjer får en aksjeoppgave fra Skatteetaten. Aksjeoppgaven må du se på sammen med skattemeldingen din, og sørge for at det blir riktig slik at du får de fradragene du har krav på og at skatten din blir beregnet riktig.  Trenger du mer tid, kan du søke om utsatt leveringsfrist til og med i dag fredag 30. april.

– Aksjeoppgaven fra Skatteetaten bidrar til at du får riktig skatt og fradrag for dine aksjer, og denne må du kontrollere før du leverer skattemeldingen, sier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

Profilbilde av Martha Johanne Gjengedal
Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

Lever skattemeldingen på nytt om du får nye opplysninger senere

Du bør følge ekstra nøye med hvis selskapet du har aksjer i har blitt stiftet, har kjøpt egne aksjer eller hatt kapitalendringer i 2020, oppfordrer Skatteetaten.

– For deg som har aksjer i et selskap som ble stiftet, har kjøpt egne aksjer eller hadde kapitalendringer i 2020, vil det bety at formuesverdien er ukjent for oss og at dette ikke vil være forhåndsutfylt på skattemeldingen. Du kan selv ta kontakt med selskapet for å få disse opplysningene, forklarer Gjengedal.

Korrigert aksjeoppgave

Skatteetaten vil få opplysningene om formuesverdi fra aksjeselskapet når de leverer sin skattemelding. Du får da en ny aksjeoppgave som viser korrekte formuesverdier som ikke var forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Du får også ny aksjeoppgave om det kommer nye opplysninger om skattepliktig utbytte og gevinst eller tap. Den vil ha med skattepliktige beløp som ikke var med i den forhåndsutfylte skattemeldingen.

– Mottar du en ny aksjeoppgave etter at du har levert skattemeldingen, må du kontrollere opplysningene opp mot den leverte skattemeldingen for å sjekke at den er korrekt. Hvis den ikke er det, må skattemeldingen oppdateres og leveres på nytt, sier Gjengedal.

Her er punktene alle aksjeeiere bør sjekke

 • Salg og andre realisasjoner
  Hvis Skatteetaten har fullstendig informasjon om realisasjoner av aksjer og utbytte, vil beløpene være forhåndsutfylte i skattemeldingen din. Dersom gevinst og tap mangler eller ikke stemmer, må du endre og levere aksjeoppgaven. Deretter må du føre riktige tall inn i skattemeldingen din.
 • Utbytte
  Har du endringer eller tilføyelser tilknyttet utbytte, skal du endre direkte i skattemeldingen din. Du kan ikke gjøre endringer i aksjeoppgaven.
 • Formuesverdi
  Formuesverdien er den skattemessige formuesverdien på aksjene ved utgangen av året. Formuesverdier av aksjer er forhåndsutfylt i skattemeldingen. Endringer eller tilføyelser skal gjøres direkte i skattemeldingen.
 • Ukjent verdi på ikke-børsnoterte aksjer
  Dersom selskapet ble stiftet, har kjøpt egne aksjer eller hadde kapitalendringer i 2020 vil formuesverdien normalt være ukjent. Formuesverdien kommer i en oppdatert aksjeoppgave når selskapet har levert sin skattemelding, eller man kan få den direkte fra selskapet.
  Skatteetaten mottar selskapets skattemessige formuesverdi når aksjeselskapet leverer sin skattemelding. Dette er normalt mai, juni eller juli 2021. Da kommer en ny aksjeoppgave (RF-1088R) som viser formuesverdiene som var ukjente og som ikke var forhåndsutfylt i skattemeldingen.
 • Inngangsverdi
  Inngangsverdien på aksjen er det du i utgangspunktet betalte for aksjen inkludert omkostninger. Du må endre og levere aksjeoppgaven hvis opplysningene om inngangsverdi over aksjer og egenkapitalbevis er feil eller mangelfulle.
 • Utenlandske aksjer som ikke står i aksjeoppgaven
  Aksjeoppgaven fra Skatteetaten inneholder kun opplysninger om utenlandske aksjer som er registrert på Oslo Børs. Alle norske banker og finansinstitusjoner har imidlertid plikt til å innrapportere dine beholdninger i andre utenlandske aksjer med gevinst, tap og utbytte til Skatteetaten.
 • Aksjeopplysninger som ikke står i skattemeldingen
  (formue, utbytte og gevinst/tap)
  Kontroller at tallene stemmer med det som er oppgitt i årsoppgaven fra banken din. Har du aksjer i Norge eller andre land som ikke er forhåndsfylt i skattemelding er du pliktig til å fylle dette ut selv. Alt skal rapporteres i skattemeldingen i Norge.

Du kan endre og levere skattemeldingen på nytt opp til tre år etter leveringsfristen.

Hvis du ikke har gjort endringer trenger du ikke levere oppdatert skattemelding

Leverer du skattemelding i gammelt format leverer du slike opplysninger i skjema «Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter» (RF-1159). Har du fått ny skattemelding, skal du føre opplysningene direkte i den nye skattemeldingen på skatteetaten.no og du skal da ikke levere skjema RF-1159 i tillegg.

– Hvis du ikke har gjort endringer, trenger du ikke levere oppdaterte aksjeopplysninger og skattemelding, understreker Gjengedal.

Les mer her: skatteetaten.no/aksjeoppgaven

Kvinne med mobiltelefon og nettbrett.
Du kan endre og levere skattemeldingen på nytt opp til tre år etter leveringsfristen