Nyhet

Skatteetaten har innført flere tiltak i forbindelse med koronaviruset

  • Publisert:
  • Oppdatert: 16.03.2020
Viktig informasjon

Denne nyheten er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

For å forhindre ytterligere smitte av koronaviruset og samtidig sørge for at Skatteetaten så godt som mulig opprettholder sine kritiske tjenester, innføres det flere tiltak.

- Det er et samfunnsansvar at smitterisikoen reduseres, og vi som er en stor arbeidsplass og tilbyder av tjenester til befolkningen har et viktig ansvar. Vi setter i verk tiltak for å beskytte de mest sårbare i samfunnet vårt, og vi har mange tusen ansatte vi skal ta vare på, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Tiltak som iverksettes i Skatteetaten:

For skatteetatens ansatte innebærer endringene følgende:

  • Vi gjennomfører ingen reiseaktivitet som ikke er strengt nødvendig og særskilt avtalt.
  • Vi avlyser alle aktiviteter utenfor kontoret
  • Møter skal primært avvikles på Skype. Fysiske møter arrangerer vi kun når det er strengt nødvendig for å løse kritiske oppgaver eller når det er få deltakere
  • Vi avlyser alle større møter med flere enn 15 deltakere. Dette gjelder også interne arrangementer
  • Vi legger opp til at flest mulig skal arbeide hjemmefra.
  • Enkelte kontorer vil bli stengt midlertidig for å gjennomføre vask etter risiko for smitte. Det blir gitt informasjon til ansatte i slike tilfeller.

Krisestab og kritiske oppgaver

Skatteetaten har satt krisestab for å minimalisere risiko for smitte på medarbeidere eller andre mennesker. Kriseledelsen arbeider med å skille mellom kritiske og ikke-kritiske oppgaver.

  • Skattemeldingen og Folkeregisteret er nå blant de mest kritiske oppgavene som får særlig oppmerksomhet, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Skattemeldingen lanseres som planlagt

Det ingen endringer i planene om utsending av skattemeldinger som starter puljevis den 18. mars.

  • Nå må vi sikre en best mulig gjennomføring av skattemeldingsperioden. Vi har i lang tid forberedt oss godt for at vi i neste uke skal møte brukerne våre med en helt ny skattemelding. Men vi må nå justere noen planer og arbeider for å komme i mål med lansering, sier Holte

De som ikke er i stand til å levere skattemelding i tide vil kunne søke om utsatt frist, eller delegere tilgangen slik at andre kan se på, endre eller levere skattemeldingen for deg.