Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

  • Oppdatert: 18.05.2020

Skatteetatens tjenestetilbud påvirkes som følge av situasjonen med koronaviruset.

Noen skattekontorer åpner 18. mai

Publikumsmottaket ved enkelte kontorer åpner 18. mai. Husk at du må bestille tid på forhånd. Det vil foreløpig kun være mulig å bestille tid til ID-kontroll hvis du skal søke om skattekort, melde flytting til Norge eller bekrefte farskap.

Er du utenlandsk arbeidstaker og du bor i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim eller Kirkenes - kan du bestille tid på et SUA-kontor.

Du kan kontakte oss i andre kanaler

Ønsker du å komme i kontakt med oss, er vi tilgjengelig i andre kanaler, for eksempel på telefon, Facebook og chat.

ID-kontroll og skattekort for utenlandske arbeidstakere

ID-kontroll ved noen kontor, åpner igjen den 18. mai. Du må bestille tid på et SUA-kontor før du kan møte opp til ID-kontroll. Du kan også bestille tid på et skattekontor for ID-kontroll, dersom det ikke er SUA-kontor der du bor.

Dette må du gjøre som arbeidsgiver

Flytting til Norge

Dersom du har tenkt å bo i Norge i minst 6 måneder eller oppholde deg her sammenhengende i minst 6 måneder, skal du melde innflytting. Dette skjer vanligvis ved personlig oppmøte hos et skattekontor innen 8 dager etter innflytting. Fordi noen av våre kontorer er midlertidig stengt, kan du vente med å melde innflytting til et kontor i nærheten av deg, er gjenåpnet.

Dersom du oppfyller vilkårene for å melde flytting til Norge, og har et særlig behov (for eksempel behov for helsehjelp) for å melde flytting nå, kan du unntas fra krav om oppmøte, og sende en melding elektronisk til oss. Husk å opplyse om det særlige behovet i meldingen. Dersom du ikke er elektronisk bruker, kan du kontakte oss på telefon eller chat slik at du får veiledning om hva du må gjøre.

Attester som krever stempel og signatur

Vi har begrenset mulighet til å utstede attester som krever stempel og signatur. Det gjelder fødselsattest, bostedsattest, registrerte opplysninger, foreldreansvar og vigselsattest.

Bestill derfor attesten kun om det er strengt nødvendig. Vi kan dessverre ikke si hvor lang tid det tar før du mottar attesten.