Pressemelding

Skatteetaten med storkontroll av fiskerinæringen

  • Publisert:

Skatteetatens skattepatrulje har de to siste ukene kontrollert 24 fiskebruk i Troms og Finnmark. 

Kontrollørene fra Skattepatruljen både veileder og kontrollerer. Kontrollørene sjekker at fiskebrukene har riktige registerregistreringer, blant annet at virksomheten er registrert i MVA-registeret og at medarbeiderne er registrert i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og at det er sendt inn a-melding på arbeiderne.

28 kontrollører fra skattepatruljen innhentet informasjon fra totalt 327 medarbeidere på de 24 fiskebrukene.  

- Vi vet at det er risiko for arbeidslivskriminalitet i arbeidsintensive bransjer som krever lite formell kompetanse, og derfor er det naturlig for oss å gjennomføre slike kontroller i denne bransjen nå, når det er stor aktivitet hos dem. Gjennom slik kontrollvirksomhet krymper vi handlingsrommet for useriøse og kriminelle aktører og sikrer like konkurransevilkår for de næringsdrivende, sier skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten. 

Sjekker register 
Kontrollørene fra Skattepatruljen både veileder og kontrollerer. Kontrollørene sjekker at fiskebrukene har riktige registerregistreringer, blant annet at virksomheten er registrert i MVA-registeret og at medarbeiderne er registrert i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og at det er sendt inn a-melding på arbeiderne. Over 80 prosent av arbeidstakerne på de 24 fiskebrukene hadde utenlandsk bakgrunn. Veiledning av disse, slik at de kjenner sine rettigheter og plikter, er derfor et viktig aspekt i slike kontroller.  

Foreløpige resultater viser at det ble funnet feil hos fem av de 24 fiskebrukene. 

- Vi vil nå gå nøye gjennom informasjonen vi har innhentet og kombinere den med annen kunnskap vi besitter. Det vil være en del av grunnlaget for videre oppfølging av både bransjen og muligens noen av de kontrollerte virksomhetene. Det er også aktuelt å dele informasjon der vi mistenker brudd på regelverk som forvaltes av andre etater, sier Nilsen. 

Både i forkant og underveis i kontrollene har Skatteetaten hatt et svært godt samarbeid med andre etater som Kystvakten, Fiskeridirektoratet, PST, Politi og Toll. 

- Vi ble i hovedsak tatt godt imot av fiskebrukene, og de la til rette for at våre kontrollører fikk gjennomført kontrollene på en god måte, sier Nilsen. 

Skatteetatens skattepatrulje 

  • Skattepatruljene er en av Skatteetatens virkemidler i kampen mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet, og fungerer som etatens øyne og ører ute i samfunnet. 
  • Hovedoppgavene til skattepatruljen er å være synlig og til stede ute i feltet, for å drive veiledning, gjennomføre kontroller og innhente informasjon og kunnskap for videre analyse.   
  • Skattepatruljen kontrollerer i hovedsak virksomheter innen bygg- og anlegg, servering, bilpleie, transport og fisk, men også andre bransjer ved behov. 
  • Skattepatruljen samarbeider ofte med andre etater, som for eksempel Arbeidstilsynet, NAV, Politi, Statens Vegvesen, Toll, Fiskeridirektoratet, Kystvakten, kommunene og Mattilsynet. 

 
Skatteetatens kontrollaktivitet 
Skatteetaten gjennomfører årlig en stor mengde forskjellige kontroller, fra terminvise meldingskontroller, til større utvidede avdekkingskontroller.