Pressemelding

Skatteetatens kommentar til Grette-rapporten

  • Publisert:

– Vi registrerer at advokatfirmaet Grette har en annen vurdering av skatteplikten. Vår forståelse er godt forankret i lovtekst siden 1927, i forarbeider og langvarig ligningspraksis, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Onsdag ettermiddag fikk Skatteetaten oversendt advokatfirmaet Grettes rapport, som er bestilt av og levert til Stortinget.

– Vi har nylig bekreftet at vi gjennomfører en arbeidsgiverkontroll av Stortinget i forbindelse med pendlerboligsakene. I denne kontrollen, som i andre kontroller, kan vi ikke gå inn i kontrolldetaljene. Det sentrale er at vi likebehandler og at skatte- og avgiftsforhold blir riktige. Det er i alles interesse, sier Schanke Funnemark.

Fastholder hovedprinsipper

Rapporten inneholder forhold som vil bli berørt i Skatteetatens arbeidsgiverkontroll. Etaten kan derfor ikke gå inn i kontrolldetaljer, men skattedirektøren løfter to sentrale prinsipper i pendlerreglene som er like for alle.

– Det er et hovedprinsipp at hvis du får en fordel av din arbeidsgiver, som for eksempel fri pendlerbolig eller fri telefon, så skal det i utgangspunktet betales skatt av denne fordelen. Et annet hovedprinsipp, er at hvis du skal slippe å betale skatt av en fordel, som for eksempel en pendlerbolig, så må du ha en fradragsberettiget kostnad, sier Nina Schanke Funnemark.

Hun utdyper:

– Hvis du må bo to steder på grunn av jobben og derfor er en pendler, så er skattereglene slik at du kan få dekket pendlerbolig skattefritt fra arbeidsgiver dersom du har utgifter på boligen hjemme. Hensynet er at du skal slippe å ha utgifter til to boliger.