Pressemelding

Slik rapporterer du riktig om eiendom i skattemeldingen

  • Publisert:
Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatteetaten skriver i disse dager til over 70.000 boligeiere som må fylle opplysninger om sin eiendom inn i skattemeldingen. Uten fullstendig informasjon om eiendom kommer det ikke skatteoppgjør.

43 000 får et brev om å rapportere fullstendige boligopplysninger slik at formuesverdien kan beregnes. Skatteetaten trenger informasjon om boligtype, byggeår og p-rom.

– Hvis noe av dette mangler, blir det ikke beregnet formuesverdi og vi kan ikke sende skatteoppgjøret ditt, forklarer Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

Det sendes også brev til 31 000 eiere av fritidseiendom for å be om opplysninger om formuesverdien.

– Erfaringsmessig er det mange som har oversett at fritidseiendommen står oppført i skattemeldingen uten formuesverdi. I den nye skattemeldingen blir dette regnet ut automatisk så fort du fyller inn de nødvendige opplysninger, sier Gjengedal.

Sjekk formuesverdien på dine eiendommer 

Hvis du er en av de rundt tre millioner som mottar den nye skattemeldingen i år, vil du se at eiendommene dine er presentert på en ny måte. Noen vil oppdage at deres eiendommer står uten formuesverdi eller med feil formuesverdi. 

Hvis formuesverdien for eiendommen ikke står oppført i skattemeldingen, må du selv fylle ut opplysninger om eiendommen og fastsette en formuesverdi. 

Har du levert skattemelding uten fullstendige opplysninger om boligen, kan du sende den inn på nytt med korrekt informasjon. Skatteoppgjør vil bli sendt ut etter at skattemeldingen med korrekte boligopplysninger er sendt inn og behandlet.

Formuesverdien legges til grunn ved fastsetting av formuesskatt. Det er personen som var reell eier av eiendommen 31. desember 2019 som er ansvarlig for eventuell skatt på eiendommen for inntektsåret 2019. 

Formuesverdien av fritidseiendommer settes til 30 % av kostpris eller markedsverdi. Med «kostpris» menes de kostnadene du har hatt i forbindelse med ervervet av tomten og for å få bygget ferdigstilt. Markedsverdi kan være takst, verdivurdering eller kjøpesummen. 

Du må kunne dokumentere hvordan verdien har fremkommet dersom Skatteetaten ber om dette.

Du kan lese mer om formuesverdi av fritidseiendommer her

Står du oppført med eiendom du ikke eier?

Hvis du står oppført med en eiendom du ikke eier, må du dokumentere at du ikke lenger eier eiendommen med å fremlegge for eksempel salgsdokumenter som viser ny eier. 

Hvis dette ikke lar seg gjøre må du i den nye skattemeldingen sette eierandelen til 0 og du vil bli bedt om å laste opp dokumentasjon som viser eierskiftet. I gammel skattemelding må du sette formuesverdi til 0 og oppgi årsakkode 'eier ikke lenger'.

Du må da huske å ta kontakt med Kartverket for å få endret til riktig eier, slik at eiendommen ikke dukker opp på skattemeldingen din også neste år.

Her kan du lese mer om hvordan du kan endre opplysningene om eiendommen, blant annet hvordan du måler opp et p-rom og hvordan du beregner formuesverdien på bolig.

Hør flere gode tips om skatt og eiendom

Skatteetaten har laget podkast med episoder om blant annet:

  • hvordan fordele gjeld og gjeldsrenter
  • skatt på kortidsutleie av egen bolig og fritidseiendom
  • skatt og utleie av del av egen bolig
  • skatt på utleie av annen bolig eller fritidseiendom
  • skatt og fritidseiendom i utlandet
  • skatt og salg av fritidseiendom i Norge
  • skatt og salg av bolig og fast eiendom

Du kan høre podkasten i de vanlige digitale plattformer eller på skatteetaten.no/podskatt.

Ler mer om alt som gjelder om skatt og eiendom her skatteetaten.no/bolig.