Nyhet

Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for næringsdrivende klienter

  • Publisert:

Regnskapsførere og revisorer kan i 2022 for inntektsåret 2021 søke om 30 dagers utsettelse for levering av skattemeldingen på vegne av alle sine næringsdrivende klienter.

Utsettelsesordningen er utvidet i 2022 slik at regnskapsfører og revisor kan søke for alle næringsdrivende klienter. Dette gjelder kun skattemeldingen for inntektsåret 2021. Innleveringsfristen for skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai og det er også fristen for å søke om utsettelse for næringsdrivende klienter. Ved utsettelse blir innleveringsfristen 30. juni.

For å benytte seg av denne utvidede ordningen, må regnskapsfører eller revisor søke via ny løsning for utsettelse. Det gis ikke utsettelse utover 30 dager. Regnskapsfører og revisor som søker om utsettelse i gammel løsning (RF-1113) kan bare søke for 10% av sine næringsdrivende klienter.

Her kan regnskapsførere og revisorer søke om utsatt leveringsfrist av skattemeldingen på vegne av sine næringsdrivende klienter.

Risikerer tvangsmulkt

Det har nå blitt enklere å søke for flere klienter, fordi man kan laste opp ferdige klientlister. Du får se svar på søknaden med en gang. Du kan se dine tidligere innsendte søknader og om klientene har levert, allerede har fått utsatt frist, eller av andre grunner ikke kan gis utsettelse.

Hvis du har mottatt skattemelding for næringsdrivende må du levere denne innen fristen. Det gjelder selv om du ikke har endringer, ikke har hatt noen aktivitet i året som gikk eller om du har lagt ned virksomheten din. Levering må skje elektronisk og innen leveringsfristen for å unngå tvangsmulkt.