Nyhet

Status på utsatte skatte- og avgiftskrav som følge av koronasituasjonen per juni

  • Publisert:

Skatteetaten har 5650 avtaler med aktører som skylder totalt 2,24 milliarder kroner, inkludert forsinkelsesrenter, i ordningen for utsatte skatte- og avgiftskrav som følge av koronasituasjonen.   

Skatteetaten har hatt to midlertidige utsettelsesordninger knyttet til koronasituasjonen. Disse gikk over til å bli avdragsordninger i oktober 2021 og i mai 2022. Aktører som har fått utsettelser for både skattekrav og merverdiavgift vil ha to avdragsordninger, og aktørene kan dermed ha flere avdragsavtaler med Skatteetaten. 

For de som allerede hadde en avdragsordning i mai, ble nye utsatte krav inkludert inn den eksisterende ordningen, mens det ble opprettet en ny avdragsordning for de som ikke allerede hadde en.  

Neste forfall i avdragsordningen er 30. juni. En oppdatert status over utviklingen i antall avtaler og utestående beløp i ordningen vil bli gitt av Skatteetaten i månedsskiftet august/september.   

Les også saken: Status på utsatte skatte- og avgiftskrav som følge av koronasituasjonen