Nyhet

Status på utsatte skatte- og avgiftskrav som følge av koronasituasjonen

  • Publisert:

Aktørene skylder nå 1,9 milliarder kroner i skatter og avgifter i den gamle betalingsutsettelsesordningen. I den nye midlertidige utsettelsesordningen for skatte- og avgiftskrav som forfalt i perioden 1. januar til 31. mars 2022 er det i tillegg innvilget utsettelser for 916 millioner kroner.

Ved månedsskiftet april/mai 2022 hadde Skatteetaten nesten 4500 aktive nedbetalingsavtaler med virksomheter og personer om utsatte skatte- og avgiftskrav som følge av koronasituasjonen. Dette betyr at 500 avtaler er avsluttet siden årsskiftet. Avtalene som er avsluttet har enten blitt fullt ut innbetalt eller falt ut på en annen måte. Det utestående beløpet aktørene skylder i skatter og avgifter er redusert fra 2,4 milliarder kroner ved årsskiftet, til omtrent 1,9 milliarder kroner ved månedsskiftet april/mai 2022.

Neste forfall i ordningen er 31. mai.

- Mest sannsynlig vil en eventuell økning av konkurser først skje til høsten. Det kan gå litt tid fra mislighold er oppstått til man kommer i en eventuell konkursprosess, sier divisjonsdirektør Cecilie Solum.

Pressemelding: Skylder 2,4 milliarder i skatt og avgift (lenke)

Ny utsettelsesordning

Som følge av koronarestriksjonene som ble innført i desember 2021 var det mulig å søke om betalingsutsettelse etter en ny midlertidig utsettelsesordning for skatte- og avgiftskrav som forfalt i perioden 1. januar til 31. mars 2022.

Skatteetaten har mottatt over 3300 søknader til denne utsettelsesordningen. Det er innvilget opp imot 2800 utsettelser, med en samlet restanse på 916 millioner.

Ordningene samles

I løpet av mai vi de to ordningene bli samlet til en avdragsordning. Aktører som har en avtale i den første avdragsordningen, og har fått innvilget en utsettelse i den nye ordningen, vil få slått sammen disse til en avtale.

Første avdrag for disse kravene er 31. mai 2022.

Les mer her: Betalingsutsettelse ved betalingsproblemer som følge av koronasituasjonen