Pressemelding

Uoppgitte formuer for 6 milliarder kroner meldt inn til Skatteetaten

  • Publisert:
Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

I 2018 tok 575 personer kontakt med Skatteetaten for å rapportere verdier som ikke hadde vært meldt inn tidligere.

Hvert år mottar Skatteetaten flere hundre saker om frivillig retting. Det gjelder saker om folk som melder inn formue og inntekt som skulle ha vært oppgitt til beskatning. De som får innvilget frivillig retting, må betale skatten de skylder med renter, men slipper straff, som tilleggsskatt og eventuell anmeldelse.

  • Over tid ser vi at stadig flere kommer til oss og forteller om penger i utlandet og uoppgitte verdier i Norge. Det er bra at folk ønsker å gjøre opp for seg, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

845 ferdigbehandlet saker i 2018

Skatteetaten registrert 575 nye saker i 2018, en økning fra 515 saker i 2016. Antalll nye saker i 2017 var rekordhøyt, 924.  

  • Det er grunn til å tro at dette kan sees i sammenheng med vi i 2017 innførte automatisk utveksling av bankkontoopplysninger mellom skattemyndigheter i forskjellige land. Det at Skatteetaten får stadig mer informasjon fra andre skatteadministrasjoner gjør det vanskeligere å skjule verdier i utlandet, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Det ble i 2018 ferdigbehandlet 845 saker med formuer for 6,3 milliarder kroner og 279 millioner kroner i inntekt, mot 8,7 milliarder og 280 millioner fordelt på 677 ferdigbehandlede saker i 2017. I 2016 ble 428 saker ferdigbehandlet med formuer for 13,7 milliarder og 362 millioner kroner. Det er de skattepliktige beløpene samlet over inntil ti år.

Utenlandsforhold har blitt mer vanlig og variert

De som søker om frivillig retting må gi opplysninger til Skatteetaten på eget initiativ med en fullstendig oversikt over alle verdier. Dette kan ikke komme som følge av kontrolltiltak som er eller vil bli satt iverk, eller hvis Skatteetaten har fått opplysningene fra andre. Ordningen gjelder for verdier i både utlandet og Norge, og for personer og selskaper.

- Livet har blitt mer internasjonalt for både personer og selskaper. Det har blitt vanligere å ha økonomiske forbindelser i flere land enn Norge, noe som betyr at flere har forhold hvor det kan være aktuelt å søke frivillig retting. Samtidig ser vi fortsatt at mange av sakene gjelder inntektsforhold i Norge, sier Holte.

Det er stor variasjon i sakene, både i størrelsen på beløpene og bakgrunnen for at pengene/verdiene ikke tidligere har blitt oppgitt til beskatning.  - Mange sier de ikke har vært klar over at verdiene i utlandet skulle rapporteres til norske skattemyndigheter. De forteller at de har antatt at verdiene bare er skattepliktige i landet kontoen eller eiendommen er i, sier Holte.

Hva skal oppgis til skattemyndighetene?

Alt av inntekter og formue skal rapporteres i skattemeldingen, også formue og inntekt i andre land. Du skal også oppgi verdier du har betalt skatt av til et annet land. Norges internasjonale skatteavtaler sørger for at du ikke blir dobbelbeskattet. Selv om du har plikt til å opplyse om all formue og inntekt, er det ikke sikkert at alt er skattepliktig i Norge.

Les mer på skatteetaten.no/frivilligretting

Frivillig retting 2018: antall saker og beløp per fylke

Fylke

Antall ferdig-behandlet saker

Antall nye saker

Ferdige saker: sum fastsatt formue (akkumulert på endringer inntil 10 år) i millioner kroner

Ferdige saker: sum fastsatt inntekt (akkumulert på endringer inntil 10 år) i millioner kroner

Akershus

171

107

1 121

49,4

Aust-Agder

11

15

15

0,3

Bosatt utlandet

17

14

560

29,6

Buskerud

44

35

108

14,4

Hedmark

<10

<10

27

0

Hordaland

74

46

454

24

Møre og Romsdal

12

<10

20

1,3

Nordland

12

<10

35

0,8

Oppland

15

10

80

3,9

Oslo

235

164

2 554

108,8

Rogaland

95

45

387

15

Sogn og Fjordane

<10

<10

47

4,2

Telemark

13

13

20

0,5

Troms

<10

<10

82

2,3

Trøndelag

24

20

100

3,3

Vest-Agder

10

11

3

1,4

Vestfold

50

39

349

8,7

Østfold

41

27

341

10,9

Finnmark

0

0

0

0

Sum

845

575

6 303

278,6