Nyhet

Utvidet utsatt frist for levering av skattemeldingen for kunder

  • Publisert:

Regnskapsførere og revisorer kan søke om ytterligere utsettelse for levering av skattemelding på vegne av inntil 10 prosent av kundene. Dette gjelder bare for kunder som allerede har fått utsatt frist til 30. juni. Fristen for å søke er satt til 30. juni klokken 12.00, og ny frist for å levere blir da 21. august.

Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er i utgangspunktet 31. mai. Normalt sett er det mulig å søke om utsatt leveringsfrist for inntil 10 prosent av kundemassen for regnskapsførere, revisorer og rådgivere.  

Det innføres i år nye løsninger i stor skala, og Skatteetaten har tidligere kommet frem til at det var hensiktsmessig at profesjonelle aktører som hadde behov for utsatt frist, kunne søke om dette for alle sine kunder.  

Skatteetaten utvider nå muligheten til å søke om utsettelse på vegne av kunder, slik at det er mulig å få utsatt frist til 21. august for inntil 10 prosent av kundemassen for regnskapsførere, revisorer og rådgivere. 

For å benytte seg av denne utvidede muligheten, må man søke via løsning for utsettelse på skatteetaten.no. Muligheten for å søke åpner tirsdag 27. juni og stenger fredag 30. juni kl. 12.00. Det gis ikke utsettelse utover 21.august.