Avgift på forbrenning av avfall

Her finner du rettskilder om avgift på forbrenning av avfall. Disse sidene er for deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon.

Siste publiserte rettskilder om Avgift på forbrenning av avfall

  1. Avfallsforbrenning 2024

  2. Forslag om innføring av fritak for CO2-avgift på mineralske produkter for karbonfangst og lagring (CCS), samt enkelte endringer i tilsvarende fritak for avgift på forbrenning av avfall

  3. Avfallsforbrenning 2023

  4. Avfallsforbrenning 2022