Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Høring

Høring – CO2-avgift på forbrenning av avfall

  • Publisert:
  • Avgitt 30.04.2020

På vegne av Finansdepartementet sender Skattedirektoratet på høring forslag til stortingsvedtak om CO2-avgift på forbrenning av avfall, og forslag til endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter til gjennomføring av avgiften.

På vegne av Finansdepartementet sender Skattedirektoratet på høring forslag til stortingsvedtak om CO2-avgift på forbrenning av avfall, og forslag til endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter til gjennomføring av avgiften. Vi presiserer at forslagene forutsetter at Regjeringen beslutter å fremme forslag om en slik avgift, og at Stortinget vedtar avgiften.

Høringsinstansene bes vurdere om høringen bør sendes til eventuelle underliggende eller tilknyttede etater eller virksomheter, medlemsorganisajoner eller lignende.

Innspill til høringen bes sendt på e-post til [email protected] senest innen 1. august 2020. Vi ber om at vår referanse 19/12709 oppgis. 

Skattedirektoratet

Juridisk avdeling, Seksjon næring

 

Vedlegg

Høringssvar