Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Arbeidstakere over 62 år

  • Publisert:

Bestemmelsen som i avgiftsvedtaket for 2006 fulgte av § 1 bokstav m om reduserte satser for arbeidstakere over 62 år er fjernet. Endringen er en del av finansieringen av tiltakene mot sykefravær i budsjettet for 2007. Dette betyr at en fra 2007 skal benytte ordinære satser for arbeidstakere over 62 år.