Kunngjøring

Fakturering av gull ved omvendt avgiftsplikt

  • Publisert:

Bokføringsforskriften er endret som følge av innføring av regler om omvendt avgiftsplikt ved salg av gull.

Finansdepartementet har 20. desember 2013 fastsatt endring i bokføringsforskriften § 5-1-1 nr. 7.
Endringene har sammenheng med innføring av regler om omvendt avgiftsplikt ved salg av gull og har betydning for den som selger gull til næringsdrivende og offentlige virksomheter, jf. endring i mva-loven § 11-1 tredje ledd. Se nærmere om de avgiftsmessige reglene i punkt 2 i SKD-melding 10/13 Stortingets vedtak om merverdiavgift. Endringen gjelder fra 1. januar 2014.
Forskrift av 20. desember 2013 nr. 1661 om endring i forskrift om bokføring