Kunngjøring

Rapportering av mottatt støtte for rederibeskattede selskap

  • Publisert:
  • Avgitt 21.08.2019

Rederibeskattede selskap

Vi viser til kunngjøring av 22. mai 2019 - Rapportering av mottatt statsstøtte – rederibeskattede selskap  og utsendt brev av samme dato når det gjelder beregning og rapportering av støtte til Skatteetaten for inntektsårene 2017 og 2018 for selskap beskattet under rederiskatteordningen. I kunngjøringen opplyses det at slike selskap skal beregne mottatt støtte og rapportere dette innen 1. desember 2019 til Skatteetaten.
Etter en fornyet vurdering har man kommet til at slik rapportering ikke skal finne sted. Rederibeskattede selskap kan således se bort fra den tidligere kunngjøring om dette

Med hilsen
Skatteetaten