Kunngjøring

Særavgiftsfritak for varer utdelt på veldedig grunnlag

  • Publisert:

Stortinget vil vedta særavgiftsfritak for varer som leveres vederlagsfritt til mottaker for utdeling på veldedig grunnlag. 

Fritaket omfatter

  • sjokolade- og sukkervareavgift
  • avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.
  • avgift på sukker
  • avgifter på drikkevareemballasje.

Avgiftsfritaket trer i kraft med virkning fra og med 1. desember 2019.

Finansdepartementet vil gi nærmere regler om avgiftsfritaket i særavgiftsforskriften etter at Stortinget har fattet sitt vedtak.

Dette betyr fritaket

Fritaket innebærer at virksomhet som er registrert for særavgifter (produsent/importør) kan gi bort varer til en mottaker (f.eks. en matsentral) for utdeling på veldedig grunnlag.

Tilsvarende fritak ble vedtatt for merverdiavgift med virkning fra 1. juli 2016.

Hva er veldedig grunnlag?

Med "veldedig grunnlag" menes at den som får varer avgiftsfritt utdelt til seg, har et kvalifisert behov for varen, og at varen vil ha en stor personlig og velferdsmessig betydning. Mottakeren av varene (f.eks. matsentralen) må avgi erklæring til særavgiftsregistrert virksomhet om at varene er til slikt formål.

Mottaker av varene må være registrert i Enhetsregisteret. Varene skal mottas vederlagsfritt. Det betyr at det ikke må foreligge noen motytelse i form av betalingsmidler, varer eller tjenester. Reklame for den særavgiftsregistrerte virksomheten kan f.eks. anses å være vederlag.

Skal leveres fra særavgiftsregistrert virksomhet til mottaker

Hovedregelen er at varene skal leveres fra særavgiftsregistrert virksomhet til mottaker. Dersom dette er upraktisk, kan varene likevel leveres fra en butikk direkte til mottaker.

Særavgiftsregistrert virksomhet skal tilgangsføre returnerte varer i sin lagerbeholdning. Varene må være returnert til det godkjente lokalet eller levert direkte til mottaker fra for eksempel matbutikk innen to år fra faktureringsdato. Særavgiftsregistrert virksomhet må utstede kreditnota for vare- og avgiftsbeløp.

Må rapporteres i særavgiftsmeldingen

Fritaket gjennomføres ved at særavgiftsregistrert virksomhet fører varene med tilleggskode 39 i særavgiftsmeldingen for den skattleggingsperioden leveringen skjer til mottaker.