Kunngjøring

Standard for innhold og format ved gjengivelse av elektronisk bokførte opplysninger

 • Publisert:
 • Avgitt 23.03.2018

Skattedirektoratet har med hjemmel i bokføringsforskriften § 7-8 fastsatt innholdet og formatet ved gjengivelse av elektronisk bokførte opplysninger i standardisert form.

Standard

Følgende dokumenter er fastsatt for SAF-T Regnskap (Norwegian SAF-T Financial data):

Documentation - Generell dokumentasjon for implementering av SAF-T Regnskap (SAF-T Financial). V1.3 - 23.03.2018.

Technical description - Teknisk beskrivelse av dataelementer med eksempler. V1.4 - 08.07.2019.

Dokumentet bør leses sammen med skjematisk visning av SAF-T Regnskap (SAF-T Financial) i bildefiler som viser dataelementene. Det er tre filer med ulike seleksjoner: Header, Masterfiles og GeneralLedgerEntries. Visningen kan endres med zoom. (Sist oppdatert 23.03.2018)

MVA Koder

Norwegian SAF-T Standard VAT/Tax codes - Oversikt og beskrivelser for mapping til standard mva koder i SAF-T Financial og SAF-T Cash Register. V1.13 – 23.03.2018.

Kodelistene vil bli oppdatert ved eventuelle endringer i merverdiavgiftssatser.

Veiledninger

Rettslig innplassering og oversettelse til NOB – Veiledning til det rettslige grunnlaget for alle elementene i formatet, samt oversettelse til Norsk Bokmål.  

XML Skjema og kodelister

XML Skjema og standard kodelister er tilgjengelig på GitHub

Mapping tillates mot:

 • Standard kontoplan
 • KOSTRA kontoplan
 • Næringsoppgave 1 (RF-1175)
 • Næringsoppgave 2 (RF-1167)
 • Næringsoppgave  3 (RF-1170)
 • Næringsoppgave 4 (RF-1173)
 • Næringsrapport Skatt for enkeltpersonforetak (RF-1349)
 • Næringsrapport Skatt for aksjeselskap (RF-1342)
 • Skattemelding for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1, side 6-9

Kodelistene oppdateres med årlig frekvens i forbindelse med skjemarevisjon og fastsettelse av næringsoppgavene. Estimert tidshorisont for årlig publisering av oppdaterte kodelister som gjelder inneværende inntektsår er november/desember.

I første omgang publiseres kodeliste tilhørende Næringsoppgave 1 (RF-1175), Næringsoppgave 2 (RF-1167) og KOSTRA kontoplan. De resterende kodelistene samt kodelister med engelsk oversettelse vil bli publisert fortløpende.

Skjema versjon 1.1 gjøres tilgjengelig når det er satt i produksjon i Altinn, estimert i løpet av april 2018.

Har du spørsmål kan du kontakte oss her.  

Se også skatteetaten.no/SAF-T.

Andre formater

Norwegian SAF-T (Standard Audit File – Tax) består i tillegg av SAF-T Kassasystem (SAF-T Cash Register). Se også skatteetaten.no/Kassasystem