Midlertidige endringer oppdateres ikke i avgiftsrundskrivene

I forbindelse med korona-situasjonen gjøres det enkelte endringer i praktiseringen av regelverket knyttet til noen av særavgiftene. Avgiftsrundskrivene oppdateres ikke med de midlertidige endringene. Det betyr at avgiftsrundskrivene kan inneholde informasjon som midlertidig ikke er riktig.

Vi oppfordrer deg til å holde deg oppdatert om tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen.

Avgiftsrundskriv

Engangsavgift 2019

  • Gjelder fra 01.10.2019

Her kan du laste ned avgiftsrundskriv om engangsavgift for 2019.

Endringer 1. oktober 2019

Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner:

  • § 2 avgiftsgruppe I: Aldersgrensen er endret fra 30 til 20 år.

Forskrift om engangsavgift på motorvogner:

  • § 3-3: Endringer som følge av at aldersgrensen for kjøretøy i stortingsvedtaket § 2 avgiftsgruppe I er endret fra 30 til 20 år.

Skattedirektoratets kommentarer:

  • Presiseringer tilknyttet betaling av vrakpantavgift for spesialutrustede kjøretøy (punkt 3.3.3.5 og punkt 6.17.2).
  • Endringer som følge av at aldersgrensen for kjøretøy i stortingsvedtaket § 2 avgiftsgruppe I er endret fra 30 til 20 år (punkt 3.3.10, punkt 6.3.1, punkt 6.3.2 og punkt 8.2.4).
  • Omtalen av spesialutrustede kjøretøy til bruk for brannvesenet er oppdatert: Noen justeringer i kriteriene for avgiftsfritak (punkt 6.12).
  • Omtalen av fritaket for amatørbygde kjøretøy har blitt forenklet (punkt 6.14).
  • Redaksjonelle endringer.

Kort om rundskrivet

Disse kommentarene er utarbeidet av Skattedirektoratet med det formål å gi en omtale av regelverket knyttet til denne avgiften, med særlig vekt på skattemyndighetenes praksis. Målgruppen er Skatteetatens ansatte, advokater, skattepliktige og andre som har interesse av, og behov for, informasjon om regelverket.

Tidligere versjoner av årsrundskrivet for 2019