Avgiftsrundskriv

Vektårsavgift 2006-2015

Her kan du laste ned årsrundskriv om vektårsavgiften for årene 2006 til 2015.

Frem til 31. desember 2015 hadde Tolletaten ansvaret for særavgiftene. Rundskriv fra 2015 og tidligere er derfor utgitt av Tolletaten.

Les mer om vektårsavgift