Vektårsavgift

Har du et registrert kjøretøy med tillatt totalvekt 7 500 kg eller mer, må du betale vektårsavgift.

Faktura for vektårsavgiften blir sendt ut to ganger i året, med forfall 20. februar og 20. august. Fakturaen sendes via Altinn hvis du ikke har lagt til rette for elektronisk mottak av faktura.

Så mye koster det

Hvor mye du skal betale i vektsårsavgift avhenger av vekt, antall aksler og fjæringssystem. Vektårsavgiften kan derfor variere mye avhengig av kjøretøyet. Dieseldrevne kjøretøy skal også betale en miljødifferensiert avgift.

Hvem skal betale?

Det er den som står som eier av kjøretøyet 1. januar og 1. juli som får tilsendt faktura.

Eier er ansvarlig for at det betales riktig avgift for kjøretøyet. Hvis kjøretøyet er registrert for å trekke tilhenger, vil du finne den tillatte totalvekten i vognkortet.

Ved kjøp og salg, må ny og tidligere eier avtale hvem som skal betale vektårsavgiften. Begge er ansvarlige for at avgiften blir betalt. Skatteetaten fordeler ikke vektårsavgiften mellom ny og tidligere eier.

Vektårsavgift skal bare betales for tunge kjøretøy med tillatt totalvekt på 7 500 kilo eller mer. For kjøretøy under 7 500 kilo skal du betale trafikkforsikringsavgift, som faktureres via bilforsikringen.

Dette skjer hvis vektårsavgiften ikke blir betalt

Hvis avgiften ikke blir innbetalt ved forfall, vil det løpe forsinkelsesrenter frem til kravet er betalt. Ved manglende betaling vil det bli iverksatt tvangsinnkreving og det kan bli vedtatt at kjøretøyet skal stanses/avskiltes.

Ny eier er også ansvarlig for siste terminbeløp, og kravet kan også bli krevd betalt av ny eier.

Hvis du har flere kjøretøy

Har du mange kjøretøy får du tilsendt én samlet faktura for kjøretøyene som er registrert på organisasjonsnummeret til firmaet eller på en persons fødselsnummer.

Tunge kjøretøy som trekker tilhenger (vogntog)

Skal du trekke tilhenger, eller bruke en annen tilhenger enn det bilen er registrert for, må du melde dette til Statens vegvesen.

Finn riktig avgift for vogntog (bruk av tilhenger for tunge kjøretøy)

Avregistrere og refusjon

Avregistrerer du kjøretøyet, trenger du ikke å betale vektårsavgift.

Slik avregistrerer du tunge kjøretøy

Hvis kjøretøyet blir avregistrert og står avregistrert ut terminen, kan du få tilbakebetalt avgift for avregistreringsperioden.

Søk om refusjon av vektårsavgift