Sats for:

Vektårsavgift

Hvor mye du skal betale i vektsårsavgift avhenger av vekt, antall aksler og fjæringssystem. Vektårsavgiften kan derfor variere mye avhengig av kjøretøyet. Dieseldrevne kjøretøy skal også betale en miljødifferensiert avgift.


Motorkjøretøy

Avgiftsgruppe (kg) Luftfjæring (kr) Annet fjæringssystem (kr)
2 eller flere aksler
7 500–11 999 497 497
2 aksler
12 000–12 999 497 890
13 000–13 999 860 1 591
14 000–14 999 1 591 2 035
15 000 og over 2 035 3 975
3 aksler
12 000–14 999 497 497
15 000–16 999 890 1 182
17 000–18 999 1 182 1 908
19 000–20 999 1 908 2 325
21 000–22 999 2 325 3 313
23 000 og over 3 313 4 875
Minst 4 aksler
12 000–24 999 2 325 2 325
25 000–26 999 2 325 3 391
27 000–28 999 3 391 5 098
29 000 og over 5 089 7 311


Vogntog (kombinasjoner av kjøretøy)

Avgiftsgruppe (kg) Luftfjæring (kr) Annet fjæringssystem (kr)
2 + 1 aksler
7 500–13 999 497 497
14 000–15 999 497 497
16 000–17 999 497 674
18 000–19 999 674 900
20 000–21 999 900 1 447
22 000–22 999 1 447 1 726
23 000–24 999 1 726 2 719
25 000–27 999 2 719 4 387
28 000 og over 4 387 7 332
2 + 2 aksler
16 000–24 999 878 1 382
25 000–25 999 1 382 1 955
26 000–27 999 1 955 2 643
28 000–28 999 2 643 3 087
29 000–30 999 3 087 4 751
31 000–32 999 4 751 6 398
33 000 og over 6 398 9 454
2 + minst 3 aksler
16 000–37 999 5 192 7 034
38 000–40 000 7 034 9 380
over 40 000 9 380 12 562
Minst 3 + 1 aksler
16 000–24 999 878 1 382
25 000–25 999 1 382 1 955
26 000–27 999 1 955 2 643
28 000–28 999 2 643 3 087
29 000–30 999 3 087 4 751
31 000–32 999 4 751 6 398
33 000 og over 6 398 9 545
Minst 3 + 2 aksler
16 000–37 999 4 647 6 261
38 000–40 000 6 261 8 467
over 40 000 8 467 12 283
Minst 3 + minst 3 aksler
16 000–37 999 2 858 3 353
38 000–40 000 3 353 4 761
over 40 000 4 761 7 286


Miljødifferensiert årsavgift for dieseldrevne kjøretøy

Vekt og avgasskravnivå (EURO-standarden).
Alle summer er oppgitt i kroner.

Vektklasser Ingen I II III IV V VI eller strengere 0-utslipp
7 500–11 999 kg 6 366 3 539 2 476 1 507 793 496 124 0
12 000–19 999 kg 10 444 5 804 4 058 2 476 1 307 810 204 0
20 000 kg og over 18 571 10 638 7 545 4 535 2 394 1 488 373 0