Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Sats for:

Vektårsavgift

Hvor mye du skal betale i vektsårsavgift avhenger av vekt, antall aksler og fjæringssystem. Vektårsavgiften kan derfor variere mye avhengig av kjøretøyet. Dieseldrevne kjøretøy skal også betale en miljødifferensiert avgift.


Motorkjøretøy

Avgiftsgruppe (kg) Luftfjæring (kr) Annet fjæringssystem (kr)
2 eller flere aksler
7 500–11 999 480 480
2 aksler
12 000–12 999 480 860
13 000–13 999 860 1 537
14 000–14 999 1 537 1 966
15 000 og over 1 966 3 841
3 aksler
12 000–14 999 480 480
15 000–16 999 860 1 142
17 000–18 999 1 142 1 843
19 000–20 999 1 843 2 246
21 000–22 999 2 246 3 201
23 000 og over 3 201 4 710
Minst 4 aksler
12 000–24 999 2 246 2 271
25 000–26 999 2 271 3 276
27 000–28 999 3 276 4 917
29 000 og over 4 917 7 064


Vogntog (kombinasjoner av kjøretøy)

Avgiftsgruppe (kg) Luftfjæring (kr) Annet fjæringssystem (kr)
2 + 1 aksler
7 500–13 999 480 480
14 000–15 999 480 480
16 000–17 999 480 651
18 000–19 999 651 870
20 000–21 999 870 1 398
22 000–22 999 1 398 1 668
23 000–24 999 1 668 2 627
25 000–27 999 2 627 4 239
28 000 og over 4 239 7 084
2 + 2 aksler
16 000–24 999 848 1 335
25 000–25 999 1 335 1 889
26 000–27 999 1 889 2 554
28 000–28 999 2 554 2 983
29 000–30 999 2 983 4 590
31 000–32 999 4 590 6 182
33 000 og over 6 182 9 134
2 + minst 3 aksler
16 000–37 999 5 016 6 796
38 000–40 000 6 796 9 063
over 40 000 9 063 12 137
Minst 3 + 1 aksler
16 000–24 999 848 1 335
25 000–25 999 1 335 1 889
26 000–27 999 1 889 2 554
28 000–28 999 2 554 2 983
29 000–30 999 2 983 4 590
31 000–32 999 4 590 6 182
33 000 og over 6 182 9 134
Minst 3 + 2 aksler
16 000–37 999 4 490 6 049
38 000–40 000 6 049 8 181
over 40 000 8 181 11 868
Minst 3 + minst 3 aksler
16 000–37 999 2 761 3 240
38 000–40 000 3 240 4 600
over 40 000 4 600 7 040


Miljødifferensiert årsavgift for dieseldrevne kjøretøy

Vekt og avgasskravnivå (EURO-standarden).
Alle summer er oppgitt i kroner.

Vektklasser Ingen I II III IV V VI eller strengere 0-utslipp
7 500–11 999 kg 6 151 3 419 2 392 1 456 766 479 120 0
12 000–19 999 kg 10 091 5 608 3 921 2 392 1 263 783 197 0
20 000 kg og over 17 943 10 278 7 290 4 382 2 313 1 438 360 0