Sats for:

Vektårsavgift

Hvor mye du skal betale i vektsårsavgift avhenger av vekt, antall aksler og fjæringssystem. Vektårsavgiften kan derfor variere mye avhengig av kjøretøyet. Dieseldrevne kjøretøy skal også betale en miljødifferensiert avgift.


Motorkjøretøy

Avgiftsgruppe Luftfjæring Annet fjæringssystem
2 eller flere aksler    
7 500 - 11 999 kg 464 kroner 464 kroner
2 aksler    
12 000 - 12 999 kg 464 kroner 832 kroner
13 000 - 13 999 kg 832 kroner 1 486 kroner
14 000 - 14 999 kg 1 486 kroner 1 900 kroner
15 000 kg og over 1 900 kroner 3 713 kroner
3 aksler    
12 000 - 14 999 kg 464 kroner 464 kroner
15 000 - 16 999 kg 832 kroner 1 104 kroner
17 000 - 18 999 kg 1104 kroner 1 782 kroner
19 000 - 20 999 kg 1 782 kroner 2 171 kroner
21 000 - 22 999 kg 2 171 kroner 3 095 kroner
23 000 kg og over 3 095 kroner 4 554 kroner
Minst 4 aksler    
12 000 - 24 999 kg 2 171 kroner 2 96 kroner
25 000 - 26 999 kg 2 196 kroner 3 167 kroner
27 000 - 28 999 kg 3 167 kroner 4 754 kroner
29 000 kg og over 4 754 kroner 6 830 kroner

Vogntog (kombinasjoner av kjøretøy)

Avgiftsgruppe  Luftfjæring  Annet fjæringssystem 
2 + 1 aksler    
7 500 - 13 999 kg 464 kroner 464 kroner
14 000 - 15 999 kg 464 kroner 464 kroner
16 000 - 17 999 kg 464 kroner 630 kroner
18 000 - 19 999 kg 630 kroner 841 kroner
20 000 - 21 999 kg 841 kroner 1 352 kroner
22 000 - 22 999 kg 1 352 kroner 1 613 kroner
23 000 - 24 999 kg 1 613 kroner 2 540 kroner
25 000 - 27 999 kg 2 540 kroner 4 099 kroner
28 000 kg og over 4 099 kroner 6 849 kroner
2 + 2 aksler    
16 000 - 24 999 kg 820 kroner 1 291 kroner
25 000 - 25 999 kg 1 291 kroner 1 827 kroner
26 000 - 27 999 kg 1 827 kroner 2 469 kroner
28 000 - 28 999 kg 2 469 kroner 2 884 kroner
29 000 - 30 999 kg 2 884 kroner 4 437 kroner
31 000 - 32 999 kg 4 437 kroner 5 977 kroner
33 000 kg og over 5 977 kroner 8 832 kroner
2 + minst 3 aksler    
16 000 - 37 999 kg 4 849 kroner 6 570 kroner
38 000 - 40 000 kg 6 570 kroner 8 763 kroner
over 40 000 kg 8 763 kroner 11 735 kroner
Minst 3 + 1 aksler    
16 000 - 24 999 kg 820 kroner 1 291 kroner
25 000 - 25 999 kg 1 291 kroner 1 827 kroner
26 000 - 27 999 kg 1 827 kroner 2 469 kroner
28 000 - 28 999 kg 2 469 kroner 2 884 kroner
29 000 - 30 999 kg 2 884 kroner 4 437 kroner
31 000 - 32 999 kg 4 437 kroner 5 977 kroner
33 000 kg og over 5 977 kroner 8 832 kroner
Minst 3 + 2 aksler    
16 000 - 37 999 kg 4 341 kroner 5 848 kroner
38 000 - 40 000 kg 5 848 kroner 7 909 kroner
over 40 000 kg 7 909 kroner 11 475 kroner
Minst 3 + minst 3 aksler    
16 000 - 37 999 kg 2 670 kroner 3 133 kroner
38 000 - 40 000 kg 3 133 kroner 4 447 kroner
over 40 000 kg 4 447 kroner 6 807 kroner

Miljødifferensiert årsavgift for dieseldrevne kjøretøy

Vekt og avgasskravnivå (EURO-standarden).
Alle summer er oppgitt i kroner.

Vektklasser  Ingen I II  III IV V VI+  0-utslipp
7 500 -
11 999 kg
5947 3305 2312 1408 741 463 116 0
12 000 -
19 999 kg
9757 5442 3791 2312 1221 757 190 0
20 000 kg
og over
17348 9937 7048 4236 2236 1390  348 0
footer/desktop/standard