Sats for:

Vektårsavgift

Hvor mye du skal betale i vektsårsavgift avhenger av vekt, antall aksler og fjæringssystem. Vektårsavgiften kan derfor variere mye avhengig av kjøretøyet. Dieseldrevne kjøretøy skal også betale en miljødifferensiert avgift.


Motorkjøretøy

Avgiftsgruppe Luftfjæring Annet fjæringssystem
2 eller flere aksler    
7 500 - 11 999 kg 471 kroner 471 kroner
2 aksler    
12 000 - 12 999 kg 471 kroner 844 kroner
13 000 - 13 999 kg 844 kroner 1 508 kroner
14 000 - 14 999 kg 1 508 kroner 1 929 kroner
15 000 kg og over 1 929 kroner 3 769 kroner
3 aksler    
12 000 - 14 999 kg 471 kroner 471 kroner
15 000 - 16 999 kg 844 kroner 1 121 kroner
17 000 - 18 999 kg 1 121 kroner 1 809 kroner
19 000 - 20 999 kg 1 809 kroner 2 204 kroner
21 000 - 22 999 kg 2 204 kroner 3 141 kroner
23 000 kg og over 3 141 kroner 4 622 kroner
Minst 4 aksler    
12 000 - 24 999 kg 2 204 kroner 2 229 kroner
25 000 - 26 999 kg 2 229 kroner 3 215 kroner
27 000 - 28 999 kg 3 215 kroner 4 825 kroner
29 000 kg og over 4 825 kroner 6 932 kroner

 

Vogntog (kombinasjoner av kjøretøy)

Avgiftsgruppe  Luftfjæring  Annet fjæringssystem 
2 + 1 aksler    
7 500 - 13 999 kg 471 kroner 471 kroner
14 000 - 15 999 kg 471 kroner 471 kroner
16 000 - 17 999 kg 471 kroner 693 kroner
18 000 - 19 999 kg 639 kroner 854 kroner
20 000 - 21 999 kg 854 kroner 1 372 kroner
22 000 - 22 999 kg 1 372 kroner 1 637 kroner
23 000 - 24 999 kg 1 637 kroner 2 578 kroner
25 000 - 27 999 kg 2 578 kroner 4 160 kroner
28 000 kg og over 4 160 kroner 6 952 kroner
2 + 2 aksler    
16 000 - 24 999 kg 832 kroner 1 310 kroner
25 000 - 25 999 kg 1 310 kroner 1 854 kroner
26 000 - 27 999 kg 1 854 kroner 2 506 kroner
28 000 - 28 999 kg 2 506 kroner 2 927 kroner
29 000 - 30 999 kg 2 927 kroner 4 504 kroner
31 000 - 32 999 kg 4 504 kroner 6 067 kroner
33 000 kg og over 6 067 kroner 8 964 kroner
2 + minst 3 aksler    
16 000 - 37 999 kg 4 922 kroner 6 669 kroner
38 000 - 40 000 kg 6 669 kroner 8 894 kroner
over 40 000 kg 8 894 kroner 11 911 kroner
Minst 3 + 1 aksler    
16 000 - 24 999 kg 832 kroner 1 310 kroner
25 000 - 25 999 kg 1 310 kroner 1 854 kroner
26 000 - 27 999 kg 1 854 kroner 2 506 kroner
28 000 - 28 999 kg 2 506 kroner 2 927 kroner
29 000 - 30 999 kg 2 927 kroner 4 504 kroner
31 000 - 32 999 kg 4 504 kroner 6 067 kroner
33 000 kg og over 6 067 kroner 8 964 kroner
Minst 3 + 2 aksler    
16 000 - 37 999 kg 4 406 kroner 5 936 kroner
38 000 - 40 000 kg 5 936 kroner 8 028 kroner
over 40 000 kg 8 028 kroner 11 647 kroner
Minst 3 + minst 3 aksler    
16 000 - 37 999 kg 2 710 kroner 3 180 kroner
38 000 - 40 000 kg 3 180 kroner 4 514 kroner
over 40 000 kg 4 514 kroner 6 909 kroner

 

Miljødifferensiert årsavgift for dieseldrevne kjøretøy

Vekt og avgasskravnivå (EURO-standarden).
Alle summer er oppgitt i kroner.

Vektklasser  Ingen I II  III IV V VI+  0-utslipp
7 500 -
11 999 kg
6036 3355 2347 1429 752 470 118 0
12 000 -
19 999 kg
9903 5503 3848 2347 1239 768 193 0
20 000 kg
og over
17608 10086 7154 4300 2270 1411  353 0