3. Terminoppgave for forskuddstrekk / Beregningsoppgave for arbeidsgiveravgift

  • Publisert:

Terminvis innberetning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift sendes på én og samme blankett (RF-1037), eller på maskin-lesbart medium (diskett e.l). På blanketten skal det angis hvilke næring den enkelte arbeidsgiver tilhører. Det er næringskoden som foretaket er registrert med i Enhetsregisteret (NACE-koden) som skal benyttes.

Arbeidsgiveren skal videre angi på blanketten hvilken ordning det skal betales arbeidgiveravgift etter. Det skal her krysses av i en av tre rubrikker. Dette betyr i hovedsak om foretaket kommer inn under den nye ordningen, og hvorvidt man har krav på et bunnfradrag. De tre mulighetene er:

  • Ordinær beregning m/differensierte satser
  • Kun høy sats m/rett til bunnfradrag
  • Kun høy sats uten rett til bunnfradrag

Blanketten er laget slik at man skal komme fram til riktig arbeidsgiveravgift dersom man følger den punkt for punkt. Dette kan likevel virke tidkrevende for arbeidsgivere som ikke har rett til, eller allerede har benyttet bunnfradraget fullt ut. Skattedirektoratet har derfor vedtatt at disse ikke trenger å foreta sonevis beregning av avgiften i rubrikk 1-5.

På recordbeskrivelsen for maskinell innberetning er det tatt inn et felt for arbeidsgivers status, dvs. om arbeidsgiver skal beregne avgift etter differensierte satser eller om arbeidsgiveravgiften skal beregnes etter høy sats og hvorvidt arbeidsgiveren har krav på bunnfradrag. Videre er det tatt inn et felt for næringskode. Hver 15. januar, 8. mars, 8. mai, 8. juli, 8. september og 8. november skal blanketten sendes skatteoppkreveren (kemneren/kommunekassereren) i den kommune virksomheten har kontor. Maskinelle innberetninger fra arbeidgivere/ regnskapssentraler i Oslo sendes til Kemneren i Oslo, Økonomi og IT, 0037 Oslo. Andre arbeidsgivere/sentraler sender maskinelle innberetninger til den datasentralen de sender lønns- og trekkoppgaver til.