Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

SKD-melding

Forskuddsutskrivingen for 2020

  • Publisert:
  • Avgitt 20.12.2019
Saksnummer SKD 7/2019

Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret 2020 og lovvedtak omtalt i Prop. 1 LS (2019-2020) og Innst. 4 L (2019-2020).

Last ned: