SKD-melding

Lemping av skatter og avgifter med renter og omkostninger av billighetshensyn

  • Publisert:
  • Avgitt 28.05.2002

Denne meldingen er erstattet av Retningslinje for lempning av skatte- og avgiftskrav av hensyn til skyldner.

Skattedirektoratets melding nr. 12/02, 28. mai 2002

Ved forskrift 11. desember 1998 delegerte Skattedirektoratet sin myndighet når det gjelder lemping av skatter og avgifter med renter og omkostninger av billighetshensyn til skattefogdkontorene og skatteoppkreverne. Ved endring av forskriften, som trådte i kraft 1. januar 2001, er skattefogdkontorenes myndighet når det gjelder lemping utvidet i forhold til tidligere.

Ny melding om lemping av skatter og avgifter med renter og omkostninger av billighetshensyn erstatter In-melding av 11. desember 1998.