SKD-melding

Lemping av skatter og avgifter med renter og omkostninger som innfordringstiltak

  • Publisert:
  • Avgitt 28.05.2002

Denne meldingen er erstattet av Retningslinje for lempning av skatte- og avgiftskrav av hensyn til det offentlige som kreditor.

Skattedirektoratets melding nr. 13/02, 28. mai 2002

Ved forskrift 11. desember 1998 delegerte Skattedirektoratet myndighet til skattefogdkontorene og skatteoppkreverne til å lempe skatter og avgifter med renter og omkostninger som innfordringstiltak. Ved endring av forskriften som trådte i kraft 1. januar 2001, er skattefogdkontorenes myndighet når det gjelder lemping utvidet i forhold til tidligere.

Ny melding om lemping av skatter og avgifter med renter og omkostninger som innfordringstiltak erstatter In melding av 11. desember 1998.