SKD-melding

Lempning av skatter og avgifter av hensyn til det offentlige som kreditor

  • Oppdatert: 12.01.2018
  • Avgitt 01.02.2008

Denne meldingen er erstattet av Retningslinje for lempning av skatte- og avgiftskrav av hensyn til det offentlige som kreditor.

SKD-melding nr. 2/08, 1. februar 2008.