Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

SKD-melding

Lempning av skatter og avgifter av hensyn til skyldner

  • Publisert:
  • Avgitt 08.12.2012

Denne meldingen er erstattet av Retningslinje for lempning av skatte- og avgiftskrav av hensyn til skyldner.

SKD-melding nr.3/12, 8. februar 2012.

Denne meldingen redegjør for lempning av skatter og avgifter av hensyn til skyldner, jf. skattebetalingsloven § 15-1.