Vedlegg 7: Finansdepartementets tolkingsuttalelse av 15. juni 2001 om merverdiavgiftsunntaket for omsetning av finansielle tjenester

  • Publisert:

Lenke til uttalelsen på Finansdepartementets nettsider