SKD-melding

Uttalelser om merverdiavgift nr 19-1993

  • Avgitt 10.11.1993

1993-11-10 Av melding nr. 19 1993 (PDF)