SKD-melding

Uttalelser om merverdiavgift nr 6-1982

  • Avgitt 05.03.1982

1982.03.05 Av nr. 6-1982 (PDF)